Nástroje pro usnadnění přístupu

NAŘÍZENÍ RADY MĚSTA

Nařízení rady města Litoměřic č.4/2014 - stanovení max.ceny za nucený odtah vozidel

Město Litoměřice

Nařízení Rady města č. 4/2014 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničních vozidel, vraků, opuštěných vozidel (autovraků) na území města Litoměřice

Rada města Litoměřice se usnesla dne 25.9.2014 vydat v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a §  102  odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  a ustanovení § 4a odst. 1 písm.a) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů,  nařízení o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničních vozidel, vraků, opuštěných vozidel (autovraků) na území města Litoměřice:

Článek 1
Předmět úpravy

Tímto nařízením se stanovují maximální ceny za nucený odtah silničního vozidla vraku, opuštěného vozidla (autovraku) při porušení zvláštních právních předpisů1).

Článek 2
Maximální ceny

Maximální cena za nucený odtah silničního vozidla, vraku, opuštěného vozidla  (autovraku) včetně střežení vozidla činí:

  1. za jeden nucený odtah úplný 1.500,-Kč
  2. za jeden nucený odtah zpětný 1.500,-Kč
  3. za jeden nucený odtah neúplný 700,-Kč

Maximální ceny, bez ohledu na typ a druh vozidla použitého k odtahu, zahrnují tyto položky:

  1. odtah úplný: jízdní výkon odtahového vozidla na místo, pořízení videozáznamu odtahovaného silničního vozidla, výkon odtahového vozidla na místě (naložení) s použitím hydraulické ruky, provedení písemného záznamu o výkonu, převezení silničního vozidla na určené parkoviště a složení silničního vozidla pomocí hydraulické ruky na parkovací místo a následného střežení, resp. zaparkování vozidla na tomto místě,
  2. odtah zpětný: výkon odtahového vozidla na parkovišti (naložení) s použitím hydraulické ruky, provedení písemného záznamu o výkonu, převezení silničního vozidla  do míst odkud bylo odtaženo, složení silničního vozidla pomocí  hydraulické ruky  na místo a pořízení videozáznamu,
  3. odtah neúplný: jízdní výkon odtahového vozidla na místo, pořízení videozáznamu odtahovaného silničního vozidla, výkon odtahového vozidla na místě (naložení) s použitím hydraulické ruky, složení silničního vozidla pomocí hydraulické ruky zpět na místo a provedení písemného záznamu o přerušení výkonu s potvrzením o předání silničního vozidla jeho vlastníkovi nebo provozovateli nebo jiné oprávněné osobě.
Článek 3
Všeobecné podmínky

Maximálními cenami dle tohoto nařízení se rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního předpisu2)

Maximální ceny jsou závazné pro všechny provozovatele nucených odtahů silničních vozidel, vraků, opuštěných vozidel (autovraku).

Za překročení maximální ceny stanovené tímto nařízením lze provozovateli uložit sankci dle zvláštního právního předpisu3).

Nucený odtah silničního vozidla, vraku, opuštěného vozidla (autovraku) se provádí na náklady osob uvedených ve zvláštních právních předpisech4).

Článek 4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se nařízení č.1/2013 a 3/2013 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničních vozidel, vraků, opuštěných vozidel (autovraků) na území města Litoměřice.

Článek 5
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení (vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Litoměřice).  

 starosta
Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta
Mgr. Karel Krejza

1)§ 45 odst.4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
§ 19 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
§ 27 odst. 1 písm. o), odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.,o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
§ 17a odst. 6 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
§ 19 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
§ 37 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

2)Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3)§ 16 a § 17 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

4)§ 45 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
§ 19 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
§ 27 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
§ 17a odst. 6 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
§ 19 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
§ 37 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

 

Přílohy:

Nařízení Rady města č. 4/2014 (.pdf)

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu