Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

zápisy z jednání komisí rady města

Zápis z jednání majetkové komise ze dne 9.4.2018

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Název komise

konané dne 09.04.2018 od 15:30 hod v kanceláři vedoucího OSNMM

Program:

Body jednání

 

  1. Majetkoprávní dořešení převodu pozemků dle nezap.GP parc.č. 681/1 o výměře 641 m2 (zahrada), 681/19 o výměře 435 m2 (zahrada) a 681/20 o výměře 489 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice se započtením protihodnoty za výstavbu veřejné místní komunikace, vystavené žadatelem na pozemcích v majetku města (na části parc.č. 1321/27 a 1321/28 v k.ú. Litoměřice)
  2. Prodej pozemku parc.č. 3139 o výměře 262 m2 včetně stavby č.p. 710 (občanská vybavenost) a parc.č. 3138/2 o výměře 245 m2 (zast.plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice
  3. Prodej pozemků parc.č. 730 o výměře 6805 m2 (trvalý travní porost), 769/3 o výměře 37746 m2 (orná půda) a 1831/2 o výměře 116 m2 (ost.plocha) v k.ú. Kamýk
  4. Prodej části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný oddděl.geometr.plán)
  5. Nákup pozemku parc.č. 5173/17 o výměře 16416 m2 (orná půda) v k.ú Litoměřice
  6. Prodej pozemku parc.č.  4984/38 o výměře 219 m2 (zahrada), k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr.plán)
  7. Prodej pozemku parc.č. 4008/36 o výměře 493 m2 jehož součástí je stavba bez čp (jiná stavba) v k.ú. Litoměřice
  8. Nákup pozemku parc.č 621/2 o výměře 17 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice
  9. Prodej části pozemku parc.č. 1313/16 (pst.plocha) cca 55 m2 v k.ú. Litoměřice,( nutný odděl.geometr.plán)

Zápis ke stažení (.pdf)

 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu