Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

zápisy z jednání komisí rady města

Zápis z jednání majetkové komise ze dne 10.4.2017

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice

Majetková komise

konané dne 10.4.2017 od 15:30 hod. v kanceláři vedoucího odboru OSMNN

Program:
 1. Nákup podílu ve výši ½ pozemků parc.č. 2736/2 o výměře 200 m2 (ostat. plocha) a 4749 o výměře 1120 m2 (ostat.plocha) v k.ú. Litoměřice
 2. Směna pozemku parc.č. 1345/316 o výměře 2 m2 za parc.č. 1344/16 o výměře 4 m2 (vl.města) v k.ú. Pokratice
 3. Prodej pozemku parc.č. 4030/3 o výměře 222 m2 (zast.plocha) a část pozemku parc.č. 4030/1 (nutný odděl.geometr.plán) v k.ú. Litoměřice
 4. Prodej pozemku o velikosti podílu ½ pozemku parc.č. 1233/22 o výměře 1627 m2 (orná půda) v k.ú. Sivice
 5. Stanovisko k vybudování automatického závlahového systému na části pozemku parc.č. 3657 v k.ú. Litoměřice
 6. Prodej pozemku parc.č. 663/1 o výměře 329 m2 (lesní pozemek) v k.ú. Čeřeniště
 7. Prodej pozemku dle nezapsaného odděl.geomet.plánu parc.č. 3295/8 o výměře 7 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
 8. Směna pozemků parc.č. 828/6 a část pozemku parc.č. 828/4 za část pozemků parc.č. 831, 828/5 a 828/3 (vl.město) vše v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geometr.plán)
 9. Prodej části pozemku parc.č. 828/3 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geometr.plán)
 10. Prodej pozemku parc.č. 1458/1 o výměře 33 m2 (zast.plocha) v k.ú.Litoměřice (nutný odděl.geometr.pán)
 11. Prodej části pozemku parc.č. 826/2 o výměře cca 9 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geometr.plán)
 12. Prodej části pozemku parc.č. 2563/21 o výměře cca 4 m2 ost.plocha v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geometr.plán)
 13. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/119 o výměře 2242 m2 včetně stavby obč.vybavenost (garáže) a část pozemku parc.č. 4008/95 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geometr.plán)
 14. Prodej části parc.č. 1272/1 (ostat.plocha) a části 1313/22 o celkové výměře cca 10 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geometr.plán)
 15. Prodej pozemku parc.č. 1265/148 o výměře 13 m2 v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl.geometr. plán)
 16. Prodej části pozemku parc.č. 2355/1 (orná půda) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geometr. plán)
Zápis ke stažení (.pdf)

 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu