Nástroje pro usnadnění přístupu

DOKUMENTY

vydané městským úřadem

Upozornění pro podnikatele provozující činnost "Ostraha majetku a osob" a "Služby soukromých detektivů"

UPOZORNĚNÍ PRO PODNIKATELE PROVOZUJÍCÍ ČINNOST

Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých detektivů“

Dne 23.2.2009 jsme Vás informovali, že dnem 1.1.2009 nabyl účinnosti zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky. V části dvanácté Změna živnostenského zákona v čl. XVIII obsahuje novelu živnostenského zákona, která se především dotýká úpravy koncesovaných živností „Ostraha majetku a osob“, „Služby soukromých detektivů“ a „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“, v čl. XIX pak ustanovení pro transformaci prvních dvou z uvedených živnosti na novou právní úpravu.

Fyzické a právnické osoby provozující stávající koncesovanou živnost „Ostraha majetku a služby soukromých detektivů“ v úplném nebo částečném rozsahu měli v souladu s  přechodnými ustanoveními zákona č. 274/2008 Sb., právo provozovat svoji činnost ve stejném rozsahu i nadále s tím, že do 12 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 1.1.2010 doloží doklady prokazující odbornou způsobilost podle tohoto zákona. Pokud budou doklady v zákonem stanovené lhůtě doloženy, živnostenský úřad provede transformaci tak, že změní rozhodnutí o udělení koncese a do podmínek provozování živnosti promítne podmínky stanovené novou právní úpravou, případně, pokud byla stávající koncese vydána na „sloučenou“ živnost „Ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů“, změní předměty podnikání, které uvede do souladu s novou právní úpravou a vydá výpis.

POZOR ZMĚNA !!!

Dne 1.10.2009 nabyl účinnosti zákon č. 292/2009, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních a další související předpisy. Součástí této novely je i změna zákona č. 274/2008 Sb., kterým se od 1.1.2009 měnily některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii ČR, včetně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Uvedená právní úprava prodlužuje lhůtu pro doložení odborné způsobilosti u živností „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých detektivů“ živnostenskému úřadu z 12 na 36 měsíců, tj. z 1.1.2010 na 1.1.2012.

Zároveň tato právní úprava ve svém důsledku obnáší změnu právní úpravy odborné způsobilosti uvedené v příloze č. 5 živnostenského zákona u živnosti „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých detektivů“. Jedná se o další upřesnění požadavku na odbornou způsobilost pro osoby vykonávající činnost v živnosti „Ostraha majetku a osob“, kdy nebude možné doložit odbornou způsobilost vzděláním v oboru bezpečnostním, právním nebo obdobném, ale pouze Osvědčením o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydávaným s platností na 10 let zařízením akreditovaným podle zvláštních předpisů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Požadavky na odbornou způsobilost pro osoby vykonávající činnost v živnosti „Služby soukromých detektivů“ zůstávají beze změny, pouze se mění platnost osvědčení z 5 let na 10 let.

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu