Nástroje pro usnadnění přístupu

DOKUMENTY

vydané městským úřadem

Statní svátky významné dny

STÁTNÍ SVÁTKY V ČR A DALŠÍ VÝZNAMNÉ DNY

Součástí obsahu vzdělávání jsou státní svátky a jiné významné dny. K využití ve výuce vhodným způsobem odpovídajícím věku žáků se zveřejňuje následující přehled některých svátků a dnů.

Státní svátky České republiky

1. leden

Den obnovy samostatného českého státu

8. květen

8. květen - Den vítězství

5. červenec

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. červenec

Den upálení Mistra Jana Husa

28. září

Den české státnosti

28. říjen

Den vzniku samostatného československého státu

17. listopad

Den boje za svobodu a demokracii

Významné dny České republiky

8. březen

Mezinárodní den žen

12. březen

Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)

28. březen

Den učitelů

1. květen

Svátek práce (svátek - den pracovního klidu)

5. květen

Květnové povstání českého lidu

27. červen

Den památky obětí komunistického režimu

11. listopad

Den válečných veteránů

Další významné dny

Evropský den jazyků - 26. září

Na základě přesvědčení o nutnosti navázat na cíle i aktivity Evropského roku jazyků 2001 i v budoucnu rozhodl Výbor ministrů Rady Evropy  založit tradici Evropského dne jazyků a slavit tento den každoročně 26. září. K této iniciativě se již připojila i  Evropská unie.

Založení tradice Evropského dne jazyků je jedním z nástrojů úsilí o  ochranu jazykové rozmanitosti evropského kontinentu a při prosazování diversifikace jazykového vzdělávání. Tento den bude slaven decentralizovaně a každá členská země ho bude organizovat v závislosti na svých podmínkách a možnostech.

Mezi další aktivity Rady Evropy patří projekt Evropské jazykové portfolio. Jeho zavedení do výuky cizích jazyků významně zvyšuje úroveň jazykového vzdělávání. Další informace na adrese: http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=2958.

Den památky obětí holocaustu a prevence zločinů proti lidskosti – 27. leden

U příležitosti vyhlášení 27. ledna Dnem památky obětí holocaustu a prevence zločinů proti lidskosti se doporučuje všem základním a středním školám zařadit do výuky uvedené téma vhodným způsobem odpovídajícím věku žáků a studentů.

Významná období a dny vyhlašované valným shromážděním OSN
(převzato z webových stránek Informačního centra OSN v Praze)

KAŽDOROČNĚ PŘIPOMÍNANÉ DNY A TÝDNY

8. března

Den OSN pro práva žen a mezinárodní mír

21. března

Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace

od 21. března

Týden solidarity s národy bojujícími proti rasismu a rasové diskriminaci

22. března

Světový den vody

3. května

Světový den svobody tisku

15. května

Mezinárodní den rodiny

22. května

Mezinárodní den biodiverzity

od 25. května

Mezinárodní den solidarity s lidmi z nesamosprávných území

4. června

Mezinárodní den dětí, které se staly obětmi agrese

5. června

Světový den životního prostředí

17. června

Světový den boje proti rozšiřování pouští a sucha

20. června

Světový den uprchlíků

26. června

Světový den boje proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi

26. června

Mezinárodní den na podporu obětí mučení

první sobota 
v červenci

Mezinárodní den družstev

11. července

Světový den populace

9. srpna

Mezinárodní den původních obyvatel světa

12. srpna

Mezinárodní den mládeže

16. září

Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy

září

Mezinárodní den míru (zahajovací den zasedání Valného shromáždění OSN)

1. října

Mezinárodní den seniorů

první pondělí v říjnu

Světový den lidských sídel

druhá středa v říjnu

Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof

4.-10. října

Mezinárodní týden vesmíru

16. října

Světový den výživy

17. října

Světový den za odstranění chudoby

24. října

Den Spojených národů

24.-30. října

Týden za odzbrojení

16. listopadu

Mezinárodní den tolerance

20. listopadu

Den industrializace Afriky

21. listopadu

Světový den televize

25. listopadu

Mezinárodní den za odstranění násilí na ženách

29. listopadu

Mezinárodní den solidarity s palestinským lidem

1. prosince

Světový den boje proti AIDS

2. prosince

Mezinárodní den za vymýcení otroctví

3. prosince

Mezinárodní den osob s postižením

10. prosince

Den lidských práv

18. prosince

Mezinárodní den migrantů

DALŠÍ MEZINÁRODNÍ DNY

21. února

Mezinárodní den mateřského jazyka

23. března

Světový meteorologický den

7. dubna

Světový den zdraví

23. dubna

Světový den knihy a vydavatelských práv

17. května

Světový den telekomunikací

31. května

Světový den bez tabáku

23. srpna

Světový den na paměť obchodování s otroky a za jeho zrušení

8. září

Mezinárodní den gramotnosti

poslední týden v září

Světový den námořnictva

5. října

Světový den učitelů

9. října

Světový den pošty

10. října

Světový den duševního zdraví

24. října

Světový den informací o rozvoji

20. listopadu (různí se)

Světový den dětí

5. prosince

Mezinárodní den dobrovolníků pro hospodářský a sociální rozvoj

7. prosince

Mezinárodní den civilního letectví

Den dětí se v České republice slaví 1. června.


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu