Nástroje pro usnadnění přístupu

DOKUMENTY

vydané městským úřadem

Mateřské školy v Litoměřicích

Mateřská škola Litoměřice, příspěvková organizace

Ředitelka subjektu: Mgr. Monika Mejtová
Adresa ředitelství: Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice
Tel. ředitelka: 413 034 634
E-mail: reditelka@skolky-ltm.cz
Tel účetní: 413 034 511
Webová stránka: www.skolky-ltm.cz

Pracoviště:

Mateřská škola, Eliášova 1, Litoměřice

Vedoucí učitelka: Heidi Petrovičová
Adresa: Mateřská škola „PALETKA“, Eliášova 1438/1, 412 01 Litoměřice

Zaměření školky: Školní vzdělávací program: Paletka na planetě Zemi.
3 třídy podle věku dětí, rozšířený ekologický a výtvarný program, logopedická péče, předplavecký
výcvik, hra na zobcovou flétnu, pravidelné výukové programy v knihovně KHM, v tělocvičně,
ekologickém centru Sever, muzeu a galerii, návštěvy divadla KHM.
Tel. 413 034 420
E-mail: eliasova@skolky-ltm.cz

Mateřská škola, Vančurova 2, Litoměřice

Vedoucí učitelka: Radka Dvořáková
Adresa: Mateřská škola „MAŠINKA“, Vančurova 813/2, 412 01 Litoměřice
Zaměření školky: Školní vzdělávací program: Svět dětí - hrajeme si celý rok.
2 třídy dětí věkově smíšené, rozšířený tělovýchovný program – tematické turistické vycházky.
Zdatný školák – tělocvična ZŠ Havlíčkova, předplavecký výcvik, kurzy bruslení, výtvarný
program, logopedická péče, pravidelné výukové programy ekologického centra Sever, v solné
jeskyni, v knihovně KHM, muzeu a galerii, návštěvy divadla KHM, koncertů, dopravní výchova na
DDH.
Tel. 413 034 632
E-mail: vancurova@skolky-ltm.cz

Mateřská škola, Stránského 22, Litoměřice

Vedoucí učitel: Bc. Jiří Mejta
Adresa: Mateřská škola „KAMARÁD“, Stránského 1709/3, 412 01 Litoměřice
Zaměření školky: Školní vzdělávací program: Křížem, krážem letem, celým dětským světem.
3 třídy podle věku dětí, 1 třída s upraveným vzdělávacím programem pro děti se spec.
vzdělávacími potřebami, individuální logopedická péče za přítomnosti rodičů, vzdělávací projekt
Začít spolu, školní časopis Kamarád pro děti a rodiče, seznamování dětí s anglickým jazykem a
s hrou šachy – Šachový slabikář, míčové hry se základy tenisu, předplavecký výcvik, bruslení a
cvičení v tělocvičně v Kalich Aréně, pravidelné výukové programy v solné jeskyni.
Tel. 413 034 633
E-mail: stranskeho@skolky-ltm.cz

Mateřská škola, Baarova 2, Litoměřice

Vedoucí učitelka: Romana Najmanová
Adresa: Mateřská škola „DELFÍNEK“, Baarova 374/2, 412 01 Litoměřice
Zaměření školky: Školní vzdělávací program: Hrajeme si s delfínem.
4 třídy podle věku dětí, 1 třída pro děti mladší 3 let, zdravotně pohybová průprava, logopedická
péče, předplavecká výchova, v budově MŠ je bazén a sauna.
Tel. 413 034 530
E-mail: baarova@skolky-ltm.cz

Mateřská škola, Alšova 33, Litoměřice

Vedoucí učitelka: Taťána Suchánková
Adresa: Mateřská škola „SLUNÍČKO“, Alšova 86/33, 412 01 Litoměřice
Zaměření školky: Školní vzdělávací program: Sluníčko a my děti.
2 třídy dětí věkově smíšené, sourozenecké, 1 třída s upraveným vzdělávacím programem pro
děti se spec. vzdělávacími potřebami, hra na flétnu, logopedická péče, ekologický program,
předplavecký výcvik.
Tel. 413 034 529
E-mail: alsova@skolky-ltm.cz

Mateřská škola, Mládežnická 17, Litoměřice

Vedoucí učitelka: Lenka Janoušková
Adresa: Mateřská škola „LIPOVÁ“, Mládežnická 1751/17, 412 01 Litoměřice
Zaměření školky: Školní vzdělávací program: Cestujeme tam a zpátky, autobusem se zvířátky.
3 třídy podle věku dětí, ekologický program, logopedická péče, pěvecký sbor Kuřátka,
předplavecký výcvik, pravidelné výukové programy v solné jeskyni, v tělocvičně, bruslení,
saunování, seznamování s keramikou, hra na flétnu.
Tel. 413 034 422
E-mail: mladeznicka@skolky-ltm.cz

Mateřská škola, Revoluční 1845/30, Litoměřice

Vedoucí učitelka: Bc. Ivana Uličná
Adresa: Mateřská škola „BERUŠKA“, Revoluční 1845/30, 412 01 Litoměřice
Zaměření školky: Školní vzdělávací program: Všichni za jeden provaz.
1 třída dětí věkově smíšených, 1 třída s upraveným vzdělávacím programem pro děti
s vývojovými poruchami, 1 třída s upraveným vzdělávacím programem pro děti
s kombinovanými vadami, logopedická péče, strukturované učení v rámci předškolního
vzdělávání, využití bazénu v Centru Srdíčko, předplavecký výcvik, jóga pro děti, ekologický
program.
Tel. 413 034 631
E-mail: revolucni@skolky-ltm.cz

Mateřská škola, Plešivecká 1867/17, Litoměřice

Vedoucí učitelka: Lenka Chudobová
Adresa: Mateřská škola „POHÁDKA“, Plešivecká 1867/17, 412 01 Litoměřice
Zaměření školky: Školní vzdělávací program: Půjdem spolu do pohádky, půjdem tam a zase
zpátky.
3 třídy podle věku dětí, 1 třída s upraveným vzdělávacím programem pro děti se spec.
vzdělávacími potřebami, logopedická péče, předplavecký výcvik, pěvecký sbor Kuřátka,
pravidelné výukové programy ekologického centra Sever, v solné jeskyni, saunování dětí.
Tel. 413 034 598
E-mail: plesivecka@skolky-ltm.cz

Mateřská škola, Masarykova 30, Litoměřice

Vedoucí učitelka: Mgr. Olga Kubínová
Adresa: Mateřská škola „KYTIČKA“, Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice
Zaměření školky: Školní vzdělávací program: Putování s „Kytičkou“.
3 třídy podle věku dětí, logopedická péče, ekologická výchova, předplavecký výcvik,
grafomotorická cvičení, pravidelné výukové programy v knihovně KHM.
Tel. 413 034 421
E-mail: masarykova@skolky-ltm.cz

Mateřská škola, Ladova 1, Litoměřice

Vedoucí učitelka: Renata Šurovská
Adresa: Mateřská škola, „SEDMIKRÁSKA“ Ladova 428/1, 412 01 Litoměřice
Zaměření školky: Školní vzdělávací program: Ruku v ruce s přírodou po celý rok.
3 třídy podle věku dětí, 1 třída s prvky lesní školky dětí věkově smíšených, po dovršení 3 let,
ekologické zaměření s programy (sběr papíru, použitých baterií, elektroodpadu), logopedická
péče, keramické tvoření – seznamování s netradičním materiálem ve všech třídách, návštěvy
tělocvičny, předplavecký výcvik, seznamování s počítači, vycházky do přírody, Veselé pískání –
seznamování se s hrou na zobcovou flétnu.
Tel. 413 034 423
E-mail: ladova1@skolky-ltm.cz

Mateřská škola, Ladova 3, Litoměřice

Vedoucí učitelka: Tereza Konfrštová
Adresa: Mateřská škola, „VĚTRNÍK“ Ladova 431/3, 412 01 Litoměřice

Zaměření školky: Školní vzdělávací program: Rozevřete oči, svět se kolem točí.
2 třídy dětí věkově smíšené, sourozenecké, všestranná sportovní a pohybová činnost, tělocvična,
základy počítačové techniky, program Předcházíme poruchám učení, jóga a relaxace, hra na
zobcovou flétnu, logopedická péče, bruslení, plavání, pravidelné výukové programy v solné
jeskyni, saunování dětí.
Tel.: 413 034 387
E-mail: ladova431@skolky-ltm.cz


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu