Nástroje pro usnadnění přístupu

DOKUMENTY

vydané městským úřadem

Koronavirus a náhrada škody podnikatelům v otázkách a odpovědích

Koronavirus a náhrada škody podnikatelům v otázkách a odpovědích

 

V důsledku krizového opatření jsem musel uzavřít provozovnu. Mám nárok na náhradu škody vůči státu? Pokud právnické nebo fyzické osobě vznikne škoda v příčinné souvislosti s krizovým opatřením, je stát povinen takovou škodu nahradit.

 Podmínky pro vznik odpovědnosti státu za škodu:

 • provedení krizového opatření,
 • vznik škody,
 • příčinná souvislost mezi vznikem škody s krizovým opatřením (např. zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb dle krizového opatření vlády).

Stát se může zprostit odpovědnosti za škodu, pokud prokáže, že poškozený si škodu způsobil sám. Důkazní břemeno však v takovém případě leží na státu.

 Můžu uplatňovat v rámci svého nároku na náhradu škody i ušlý zisk?
     
Dle našeho názoru lze požadovat vedle náhrady skutečné škody i náhradu ušlého zisku, neboť oba tyto pojmy spadají pod obecný pojem „škoda“.

U jakého orgánu a v jaké lhůtě musím uplatnit nárok na náhradu škody?
     
Nárok na náhradu škody je potřeba uplatnit u příslušného orgánu krizového řízení, kterým je orgán, který příslušné krizové opatření, kterým vznikla újma, nařídil. V řadě případů to tak bude Vláda ČR, která dané usnesení vydala; nicméně tuto otázku bude vždy zapotřebí zkoumat.
     
Nárok na náhradu škody lze uplatnit do 6 měsíců od okamžiku, kdy se poškozený o škodě dozvěděl (tzv. subjektivní lhůta), nejdéle však do 5 let od vzniku škody (tzv. objektivní lhůta). 
Nebude-li nárok na náhradu škody uplatněn ve výše uvedené lhůtě, zanikne – z důvodů zvláštního zřetele lze přiznat i poději.

Jak prakticky postupovat při uplatnění nároku na náhradu škody?
     
Nárok na náhradu škody musí být uplatněn písemně ve formě žádosti.
     
Je třeba pečlivě analyzovat, komu má být žádost podána.
   
 Žádost musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

 • označení poškozeného (žadatele),
 • důvody vzniku nároku na náhradu škody,
 • vyčíslení výše škody,
 • označení důkazů, které prokazují vznik škody, příčinnou souvislost mezi škodou a krizovým opatřením a výši škody,
 • skutečnosti prokazující dodržení subjektivní šestiměsíční lhůty pro uplatnění nároku na náhradu škody a objektivní pětileté lhůty,
 • datum a podpis žadatele.

Jak mám prokázat vznik a výši škody?

Jako důkazy mohou posloužit například:

 • účetní nebo jiné záznamy,
 • emailová nebo jiná korespondence,
 • fotografie,
 • předávací protokoly od dodavatelů,
 • smlouvy s dodavateli,
 • znalecký posudek.

Čím více máte důkazů, tím vyšší je vaše šance na úspěch.

Převzato z https://www.epravo.cz/topClankykoronavirus-a-nahrada-skody-podnikatelum-v-otazkach-a-odpovedich-110849.html

 

Zpracoval: EPRAVO.CZ
Vyvěsil: Bc. Petr Ledvinka


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu