Nástroje pro usnadnění přístupu

DOKUMENTY

vydané městským úřadem

Etický kodex interního auditora

Etický kodex interního auditora Města Litoměřic

Etický kodex interního auditora

Tento Etický kodex se vztahuje na interní auditory Města Litoměřic.

Preambule

Interní audit je nezávislá objektivně ujišťovací a konzultační činnost zaměřená na přidané hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci dosahovat jejich cílů tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti systému řízení rizik,řídících a kontrolních procesů a správy a řízení organizace.

Od interních auditorů se očekává, že budou dodržovat a uplatňovat následující základní principy:

Integrita

Interní auditoři:
1. Budou vykonávat svoji práci a čestně, s náležitou péčí a odpovědně.
2. Budou dodržovat zákony a poskytovat informace, které jsou vyžadovány ze zákona nebo profesí.
3. Nebudou se vědomě zapojovat do jakýkoli nezákonných aktivit nebo zúčastňovat činností, které by diskreditovaly profesi interního auditu nebo organizaci.
4. Bude respektovat zákonné a etické cíle organizace a přispívat k jejich dosažení.

Objektivita

Interní auditoři:
1. Nezúčastní se žádných aktivit nebo vztahů, které mohou narušovat nebo mohou být chápány jako narušení jejich objektivního úsudku. Takováto spoluúčast se týká činností a vztahů, které mohou být v konfliktu se zájmy společnosti.
2. Nepřijmou nic, co by mohlo narušit nebo by mohlo být chápáno jako narušení jejich profesionálního úsudku.
3. Uvedou všechny významné skutečnosti, které jsou jim známy a které, kdyby nebyly uvedeny, by mohly zkreslit zprávu o činnosti, které byly předmětem auditu.

Důvěrnost

Interní auditoři:
1. Budou obezřetní při použití a ochraně informací, které získají v průběhu plnění svých povinností.
2. Nepoužívají získané informace pro jakýkoli osobní prospěch a a ni žádným jiným způsobem, který by byl v rozporu se zákonem nebo na újmu zákonných a etických cílů organizace.

Kompetentnost

Interní auditoři
1. Budou poskytovat pouze takové služby, pro které mají nezbytné vědomosti, dovednosti a zkušenosti.
2. Budou všechny své služby provádět v souladu se Standardy pro profesionální praxi interního auditu.
3. Budou nepřetržitě zdokonalovat svou odbornost a kvalitu svých služeb.

Přijato Radou města Litoměřic, 3.listopadu 2005.

 

 

 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu