Úřední deska je členěna do podkategorií, ve kterých jsou další dokumenty.
Seznam podkategorií je v menu a na konci této stránky.

Klasická úřední deska je umístěna v podloubí budovy úřadu na Mírovém náměstí

Zvětšit mapu

Titulek Datum zveřejnéní
 Opatření OP - stanovení přechodné úpravy – Žitenice 16.08.2019
 Opatření OP - stanovení přechodné úpravy – Mukařov 16.08.2019
 Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Ploskovice 15.08.2019
 Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice 14.08.2019
 Návrh opatření OP - stanovení místní úpravy - Litoměřice 14.08.2019
 Návrh opatření OP - stanovení místní úpravy - Travčice 14.08.2019
 Návrh opatření OP - stanovení místní úpravy - Nové Kopisty 14.08.2019
 Návrh opatření OP - stanovení místní úpravy - Litoměřice 13.08.2019
 Návrh opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice 13.08.2019
 Opatření OP - stanovení místní úpravy - Litoměřice 13.08.2019
 Územní rozhodnutí - Optimalizace trat. úseku Litoměřice - Střekov 12.08.2019
 Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Štětí 12.08.2019
 Návrh opatření OP - stanovení místní úpravy - Žalhostice 12.08.2019
 ÚZSVM - oznámení o prodeji pozemku p.č. 470 v kú Pokratice 09.08.2019
 Návrh opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice 08.08.2019
 Návrh opatření OP - stanovení místní úpravy - Štětí 08.08.2019
 Opatření OP - stanovení místní úpravy - Štětí 08.08.2019
 Opatření OP - stanovení místní úpravy - Štětí 08.08.2019
 Opatření OP - stanovení přechodné úpravy – Litoměřice 08.08.2019
 Opatření OP - stanovení přechodné úpravy – Litoměřice 08.08.2019
 Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice 06.08.2019
 Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice 06.08.2019
 Sdružení obcí pro nakládání s odpady - usnesení z členské schůze dne 2.4.2019 23.04.2019
 Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením 12.04.2019
 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - kůrovec 05.04.2019
 Oznámení SčVK o rekonstrukci vodovodního řadu v ul. Březinova cesta 28.03.2019
 Informace o provozu podatelny 28.02.2019
 Zápis a usnesení členské schůze SONO ze dne 27.11.2018 19.12.2018
 Valná hromada Sdružení energetických manažerů měst a obcí 07.11.2018
 Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice 07.11.2018
NAHORU