Úřední deska je členěna do podkategorií, ve kterých jsou další dokumenty.
Seznam podkategorií je v menu a na konci této stránky.

Klasická úřední deska je umístěna v podloubí budovy úřadu na Mírovém náměstí

Zvětšit mapu

Titulek Datum zveřejnéní
 Dotační program Zdravého města Litoměřice a MA21 pro rok 2020 10.12.2019
 Návrh opatření OP - stanovení místní úpravy - Žitenice 10.12.2019
 Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Žalhostice 10.12.2019
 Opatření OP - stanovení místní úpravy - Štětí 10.12.2019
 Oznámení o zahájení společného řízení veřejnou vyhláškou – Štětí 10.12.2019
 OMEXOM GA Energo - oznámení o provádění stavby v k.ú. Pokratice 09.12.2019
 24. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 2.12.2019 09.12.2019
 Vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu 09.12.2019
 Vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů 09.12.2019
 Vyhláška č. 2/2019 o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů 09.12.2019
 Návrh opatření OP - stanovení místní úpravy - Žalhostice 05.12.2019
 Opatření OP - stanovení přechodné úpravy – Srdov 05.12.2019
 Veřejná vyhláška - stanovení OPVZ I. stupně "Úštěk - Lhota" 04.12.2019
 Oznámení o pokračování stav. řízení - BD Daliborka, I. etapa, Litoměřice 04.12.2019
 Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice 02.12.2019
 Návrh opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice 02.12.2019
 Rozhodnutí - společné povolení Žalhostice 02.12.2019
 Zápis z jednání komise (subkomise) dopravy ze dne 13.11.2019 28.11.2019
 Opatření OP - stanovení místní úpravy - Hoštka 25.11.2019
 Návrh opatření OP - stanovení místní úpravy - Bohušovice nad Ohří 25.11.2019
 Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice 25.11.2019
 Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice 25.11.2019
 23. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 18.11.2019 25.11.2019
 Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu změny č.1 ÚP Račice 25.11.2019
 Veřejná vyhláška - návrh zadání ÚP Levín 18.11.2019
 Usnesení Krajského soudu v Ústí n/L ve věci místního referenda 12.11.2019
 ÚZSVM - Oznámení o prodeji pozemku p.č. 470 k.ú. Pokratice 11.11.2019
 Výsledek hlasování v místním referendu 08.11.2019
 Státní pozemkový úřad - oznámení o zamýšleném převodu - ovocné sady v k.ú.Litoměřice 15.10.2019
 Výběrové řízení Správy státních hmotných rezerv-pozemek v kú Libochovany 11.10.2019
NAHORU