Úřední deska je členěna do podkategorií, ve kterých jsou další dokumenty.
Seznam podkategorií je v menu a na konci této stránky.

Klasická úřední deska je umístěna v podloubí budovy úřadu na Mírovém náměstí

Zvětšit mapu

Titulek Datum zveřejnéní
 Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice 18.10.2019
 Návrh opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Hoštka 18.10.2019
 Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Terezín 18.10.2019
 Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice 18.10.2019
 Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice 18.10.2019
 Návrh opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice 18.10.2019
 Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice 18.10.2019
 Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Robeč 16.10.2019
 Opatření OP - stanovení přechodné úpravy – Litoměřice 16.10.2019
 Státní pozemkový úřad - oznámení o zamýšleném převodu - ovocné sady v k.ú.Litoměřice 15.10.2019
 Usnesení - BD Daliborka, I. etapa, Litoměřice 15.10.2019
 Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy - Kamýk 15.10.2019
 Informace o návrhu VPS - Stav. úpravy a změna užívání RD č.p. 13 Dolánky nad Ohří 14.10.2019
 20. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 7.10.2019 14.10.2019
 Oznámení o zahájení společného řízení veřejnou vyhláškou - Žalhostice 14.10.2019
 Výběrové řízení Správy státních hmotných rezerv-pozemek v kú Libochovany 11.10.2019
 Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Štětí 11.10.2019
 Stanovisko - "Územní energetická koncepce Ústeckého kraje" 10.10.2019
 Oznámení zahájení územního řízení - Travčice - rekonstrukce vedení NN 10.10.2019
 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Josef Konečný II. 10.10.2019
 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Josef Konečný 10.10.2019
 ÚZSVM - prodej pozemku v k.ú. Malíč 09.10.2019
 Zápis z komise územního rozvoje 30.9.2019 08.10.2019
 Opatření OP - stanovení místní úpravy - Litoměřice 07.10.2019
 Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice 07.10.2019
 Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice 04.10.2019
 Veřejná vyhláška - Veřejné projednání k návrhu ÚP Malíč 01.10.2019
 Veřejná vyhláška - opakované veřejné projednání návrhu ÚP Hoštka 26.09.2019
 ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví 18.09.2019
 Výpis usnesení ZM ze dne 12.9.2019 - Referendum 16.09.2019
NAHORU