ÚŘEDNÍ DESKA

Smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci jsou v souladu s § 8 odst. 5 písm. a) zákona č. 340/2015 Sb. od 1.2.2017 zveřejňovány v Registru smluv.

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace/ návratné finanční výpomoci dle zákona č. 250/2000Sb. do 31.1.2017

Vypsané dotační programy


____________________________________________________________________

filtr
Titulek Datum zveřejnéní
 Program podpory reklamy a označování provozoven na území Městské památkové rezervace Litoměřice, jejího ochranného pásma a na nemovitých kulturních památkách 2020 18.12.2019
 Dotační program Zdravého města Litoměřice a MA21 pro rok 2020 10.12.2019
 Schválené dotace z "Programu podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2019" 29.04.2019
 Schválené dotace 2019 - Program podpory sociálních služeb 25.04.2019
 Schválené dotace 2019 - dotační program Zdravého města Litoměřice 03.04.2019
 Přehled přidělených dotací - Program podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích 2019 25.03.2019
 Schválené dotace 2018 - Program podpory sociálních služeb 2018 03.05.2018
 Schválené dotace 2018 - Dotační program Zdravého města Litoměřice pro rok 2018 24.04.2018
 Schválené dotace 2018 - Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2018 23.04.2018
 Přehled přidělených dotací z Programu podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích 2018 23.04.2018
 Schválené dotace 2018 - Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků 01.03.2018
 Schválené dotace 2017 - Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2017 20.04.2017
 Schválené dotace 2017 - Dotační program Zdravého města Litoměřice 03.03.2017
 Schválené dotace - Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2016 17.05.2016
 Schválené dotace 2016 - Program podpory fairtradových aktivit v Litoměřicích 06.04.2016
 Schválené dotace 2016 - Dotační program Zdravého města Litoměřice 06.04.2016
 Dotační program na solární ohřev teplé užitkové vody 26.05.2015
 Schválené dotace 2015 - Dotační systém na podporu realizace jednotlivých návrhových opatření 4.KPSS 21.05.2015
 Schválené dotace 2015 - Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice 20.05.2015
 Schválené dotace 2015 - Program podpory fairtradových aktivit 22.04.2015
 Schválené dotace 2015 - Interní grantový systém Zdravého města Litoměřice 22.04.2015
 Zásady pro poskytování dotací na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 14.08.2014
NAHORU