ÚŘEDNÍ DESKA

Smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci jsou v souladu s § 8 odst. 5 písm. a) zákona č. 340/2015 Sb. od 1.2.2017 zveřejňovány v Registru smluv.

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace/ návratné finanční výpomoci dle zákona č. 250/2000Sb. do 31.1.2017

Vypsané dotační programy


Titulek Datum zveřejnéní
 Vyhlášení programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP na rok 2018 06.02.2018
 Schválané dotace 2017 - Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu "Litoměřické kulturní léto" 23.05.2017
  Schválené dotace 2017 - Program podpory v oblasti volného času dětí 06.04.2017
 Schválené dotace 2017 - Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích 18.05.2017
 Schválené dotace 2017 - Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2017 20.04.2017
 Schválené dotace 2017 - Program podpory "Sport pro zdraví/sport pro všechny" 23.03.2017
 Schválené dotace 2017 - Dotační program Zdravého města Litoměřice 03.03.2017
 Schválené dotace 2017 - sportovní spolky 21.02.2017
 Výsledky programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP pro rok 2015 20.01.2017
 Schválené dotace - Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2016 17.05.2016
 Schválené dotace 2016 - Program podpory v oblasti kultury 25.04.2016
 Vyhlášení výsledků programu Podpora obnovy kulturních památek pro rok 2016 06.04.2016
 Schválené dotace 2016 - Program podpory fairtradových aktivit v Litoměřicích 06.04.2016
 Schválené dotace 2016 - Dotační program Zdravého města Litoměřice 06.04.2016
 Schválené dotace 2016 - Program podpory Sport pro zdraví/sport pro všechny 05.04.2016
 Schválené dotace 2016 - Program podpory v oblasti volného času dětí 05.04.2016
 Schválené dotace 2016 - Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích 19.02.2016
 Schválené dotace 2016 - Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích 19.02.2016
 Vyhlášení programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2016 28.01.2016
 Schválené dotace v kultuře 2015 30.06.2015
 Schválené dotace 2015 - Program podpory Sport pro zdraví 03.06.2015
 Dotační program na solární ohřev teplé užitkové vody 26.05.2015
 Schválené dotace 2015 - Dotační systém na podporu realizace jednotlivých návrhových opatření 4.KPSS 21.05.2015
 Schválené dotace 2015 - Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice 20.05.2015
 Schválené dotace 2015 - Program podpory fairtradových aktivit 22.04.2015
NAHORU