Nástroje pro usnadnění přístupu

AUTOVRAKY

jak město nakládá s autovraky

Městský úřad Litoměřice postupuje u autovraků dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností

AUTOVRAKY  - vozidla s ukončenou životností, odstavená vozidla se závadami v technickém stavu a neúplná vozidla, která ohrožují životní prostředí nebo narušují vzhled obce

V případě zjištění autovraku na území města MěÚ Litoměřice, Odbor životního prostředí:

  1. vyzve posledního vlastníka autovraku zapsaného v registru vozidel k odstranění autovraku, aby do určeného termínu zajistil likvidaci u oprávněného provozovatele zařízení
  2. v případě, že vozidlo nebude odstraněno do 1 měsíce od obdržení výzvy, Městský úřad Litoměřice vozidlo zlikviduje na své náklady, které budou následně vymáhány po posledním vlastníkovi uvedeném v registru vozidel
  3. pokud bude zjištěno na území města vozidlo, které bezprostředně ohrožuje životní prostředí (např. úkap oleje, rozbitý akumulátor aj.) bude vozidlo okamžitě odstraněno na vybrané parkoviště a vlastník obeslán výzvou s informací o možnosti vyzvednutí.

V případě, zjištění autovraku na území Města Litoměřice kontaktujte MěÚ Litoměřice, Odbor životního prostředí, Bc. Miroslavu Jirků, tel: +420 416 916 271 nebo na email: miroslava.jirku@litomerice.cz

Pokud jste v registru vozidel veden jako vlastník vozidla, které fyzicky nevlastníte a chcete požádat o výmaz z registru vozidel, máte tyto možnosti řešení:

  1. doložíte doklad o likvidaci oprávněným provozovatelem zařízení na likvidaci autovraků
  2. doložíte doklad vystavený Policií ČR o odcizení vozidla
  3. doložíte, že vozidlo zaniklo při živelné události (např. požár)
  4. doložíte smlouvu o prodeji jinému vlastníkovi s ověřenými podpisy
  5. pokud žádná z výše uvedených možností nenastala může být uložena pokuta do výše až 100 000 Kč. Pokud jde o věc ojedinělou, bude udělena bloková pokuta.

Splněním jednoho z výše uvedených bodů, Vám bude vystaveno potvrzení, na základě kterého Vám Odbor dopravy provede výmaz z registru vozidel.

V případě Vašeho zájmu na výmazu z registru vozidel Města kontaktujte MěÚ Litoměřice, Odbor životního prostředí, Ing. Pavla Gryndlera, tel: +420 416 916 179 nebo na email: pavel.gryndler@litomerice.cz


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu