Zápis z jednání Kontrolního výboru při ZM - 11.11.2019

Zápis
z jednání Kontrolního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice

konaného dne 11.11.2019 od 17:00 hod. v kanceláři tajemníka
na Mírovém náměstí 15/7 v Litoměřicích

Zápis ke stažení (.pdf)

Program:

 

  1. Schválení zápisu z minulého jednání KV
  2. Volba ověřovatele zápisu, usnášení schopnost, schválení programu
  3. Přijetí závěrů z kontrol usnesení RM viz rozdělení prací z minulého jednání KV
  4. Jednací řád ZM (omezení diskuze zastupitelů) viz zaslané materiály
  5. Rozdělení prací – kontrola nakládání s nepotřebným majetkem města

 

  1. Schválení data příštího jednání KV – předběžně dne 9. prosince 2019 od 17.00 hod.
  2. Informace o členství ve výběrových komisích
  3. Informace o činnosti KV pro ZM – diskuze
  4. Vyhodnocení činnosti KV a příprava plánu na příští rok - diskuze
  5. Různé

 

 

Přítomni:

Mgr. Jiří Adámek, předseda

Mgr. Radek Voženílek

Ing. Jan Fišera

Jaroslav Růžička                    

Jiří Skřivánek

Nepřítomen: Aleš Stibal-omluven

 

Jednání řídil: Mgr. Jiří Adámek, předseda

Zapisovatel/ka: Bc. Martina Skoková

 

 

 

NAHORU