Zápis z jednání finančního výboru 13.11.2019

Zápis
z jednání výboru při zastupitelstvu města Litoměřice
Finanční výbor

konaného dne 13.11.2019 od 16:00 hod v zasedací místnosti ČNIS

Program:

Body jednání

  1. Návrh rozpočtu města Litoměřice na rok 2020
Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU