Zápis z jednání Kontrolního výboru při ZM - 14.10.2019

Zápis
z jednání Kontrolního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice

konaného dne 14.10.2019 od 17:00 hod. v kanceláři tajemníka
na Mírovém náměstí 15/7 v Litoměřicích

 

Přítomni:

Mgr. Jiří Adámek, předseda

Roman Kozák

Aleš Stibal

Mgr. Radek Voženílek

Ing. Jan Fišera

Jaroslav Růžička                    

Jiří Skřivánek

Nepřítomen: 0

Jednání řídil: Mgr. Jiří Adámek, předseda

Zapisovatel/ka: Bc. Martina Skoková

 

 

Program jednání KV:

 

  1. Schválení zápisu z minulého jednání KV
  2. Volba ověřovatele zápisu, usnášení schopnost, schválení programu
  3. Přijetí závěrů z kontrol usnesení ZM viz rozdělení prací z minulého jednání KV
  4. Jednací řád ZM (omezení diskuze zastupitelů, stažení bodu programu) - diskuze
  5. Rozdělení prací pro kontrolu usnesení RM (24.6, 15.7, 5.8, 26.8, 9.9, 23.9, 7.10...)
  1. Schválení data příštího jednání KV – předběžně dne 11. listopadu 2019 od 17.00 hod.
  2. Informace o členství ve výběrových komisích
  3. Různé

 

Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU