Zápis z jednání Kontrolního výboru při ZM - 2.9.2019

Zápis
z jednání Kontrolního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice

konaného dne 02.09.2019 od 17:00 hod. v kanceláři tajemníka
na Mírovém náměstí 15/7 v Litoměřicích

 

Zápis ke stažení (.pdf)

 

Přítomni:

Mgr. Jiří Adámek, předseda

Roman Kozák

Aleš Stibal

Mgr. Radek Voženílek

Ing. Jan Fišera

Nepřítomen:

Jaroslav Růžička                     - řádně omluven

Jiří Skřivánek                          - řádně omluven

Jednání řídil: Mgr. Jiří Adámek, předseda

Zapisovatel/ka: Mgr. Milan Čigáš

 

 

Program jednání KV:

 

  1. Schválení zápisu z minulého jednání KV
  2. Volba ověřovatele zápisu, usnášení schopnost, schválení programu
  3. Přijetí závěrů z kontrol usnesení RM viz rozdělení prací z minulého jednání KV
  4. Rozdělení prací pro kontrolu usnesení ZM
  5. Schválení data příštího jednání KV – předběžně dne 07. října 2019 od 17.00 hod. (kancelář tajemníka úřadu)
  6. Informace o členství ve výběrových komisích
  7. Různé
 
NAHORU