Zápis z jednání finančního výboru 2.9.2019

Zápis
z jednání výboru při zastupitelstvu města Litoměřice
Finanční výbor

konaného dne 02.09.2019 od 17:00 hod v zasedací místnosti ČNIS

Program:

Body jednání

  1. Návrhy na rozpočtová opatření
  2. Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2020
  3. Různé
Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU