Zápis z jednání Kontrolního výboru při ZM - 17.6.2019

Zápis
z jednání Kontrolního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice

konaného dne 17.06.2019 od 17:00 hod. v kanceláři tajemníka
na Mírovém náměstí 15/7 v Litoměřicích

 

Přítomni:

Mgr. Jiří Adámek, předseda

Roman Kozák

Aleš Stibal

Jaroslav Růžička

Jiří Skřivánek

Mgr. Radek Voženílek            - řádně omluven (přišel později)

Nepřítomen:

Ing. Jan Fišera                         - řádně omluven

Aleš Stibal                               - řádně omluven

Jednání řídil: Mgr. Jiří Adámek, předseda

Zapisovatel/ka: Mgr. Milan Čigáš

 

 

Program jednání KV:

 

  1. Schválení zápisu z minulého jednání KV
  2. Volba ověřovatele zápisu, usnášení schopnost, schválení programu
  3. Sestavení plánu kontrol usnesení RM a ZM
  4. Informace o termínu kontrol u příspěvkových organizací
  5. Schválení data příštího jednání KV – předběžně dne 02. září 2019 od 17.00 hod.
  6. Různé

 

Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU