Zápis z jednání Kontrolního výboru při ZM - 13.5.2019

Zápis
z jednání Kontrolního výboru výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice

konaného dne 13.05.2019 od 17:00 hod. v kanceláři tajemníka
na Mírovém náměstí 15/7 v Litoměřicích

 

Přítomni:

Mgr. Jiří Adámek, předseda

Roman Kozák

Aleš Stibal

Mgr. Radek Voženílek

Nepřítomen:

Ing. Jan Fišera             - řádně omluven

Jaroslav Růžička          - řádně omluven

Jiří Skřivánek               - řádně omluven

Jednání řídil: Mgr. Jiří Adámek, předseda

Zapisovatel/ka: Mgr. Milan Čigáš

 

Program jednání KV:

 

  1. Schválení zápisu z minulého jednání KV
  2. Volba ověřovatele zápisu, usnášení schopnost, schválení programu
  3. Sestavení plánu kontrol usnesení RM
  4. Informace o termínu kontrol u příspěvkových organizací
  5. Schválení data příštího jednání KV – předběžně dne 10. června 2019 od 17.00 hod. (dodatečně posunuto na 17. června 2019)
  6. Různé

 

Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU