Zápis z jednání Kontrolního výboru při ZM - 11.3.2019

Zápis
z jednání Kontrolního výboru při ZM Litoměřice

konaného dne 11.03.2019 od 17:00 hod. v kanceláři tajemníka
na Mírovém náměstí 15/7 v Litoměřicích

 

Přítomni:

Mgr. Jiří Adámek, předseda

Roman Kozák

Aleš Stibal

Jiří Skřivánek

Mgr. Radek Voženílek

Ing. Jan Fišera

Jaroslav Růžička

Nepřítomen:

-

Jednání řídil: Mgr. Jiří Adámek, předseda

Zapisovatel/ka: Mgr. Milan Čigáš

 

 

Program jednání KV:

 

  1. Schválení zápisu z minulého jednání KV
  2. Volba ověřovatele zápisu, usnášení schopnost, schválení programu
  3. Přijetí závěrů z kontrol usnesení RM, na základě kontrol provedených členy KV viz zápis z minulého jednání (měli byste již mít zřízený přístup k nahlížení do materiálů RM)
  4. Informace o termínu kontrol u příspěvkových organizací
  5. Schválení data příštího jednání KV – předběžně dne 6. května 2019 od 17.00 hod.
  6. Různé
Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU