Zápis z jednání Kontrolního výboru při ZM - 11.2.2019

Zápis
z jednání Kontrolního výboru při ZM Litoměřice

konaného dne 11.02.2019 od 17:00 hod. v zasedací místnosti „Galerie Felixe Holzmanna“
na Mírovém náměstí 15/7 v Litoměřicích

 

Přítomni:

Mgr. Jiří Adámek, předseda

Roman Kozák

Aleš Stibal

Jiří Skřivánek

Mgr. Radek Voženílek

Ing. Jan Fišera

Jaroslav Růžička

Nepřítomen:

-

Jednání řídil: Mgr. Jiří Adámek, předseda

Zapisovatel/ka: Mgr. Milan Čigáš

 

 

Program jednání KV:

 

  1. Schválení zápisu z minulého jednání KV
  2. Volba ověřovatele zápisu, usnášeníschopnost, schválení programu
  3. Informace ze ZM ze dne 7. února 2019
  4. Přijetí závěrů z kontrol usnesení ZM, na základě kontrol provedených členy KV viz zápis z minulého jednání
  5. Kontrola usnesení RM (14. a 28.1, 11.2) – rozdělení prací
  6. Schválení data příštího jednání KV – předběžně 11. března 2019 od 17.00 hod.
  7. Různé
Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU