Zápis z jednání Kontrolního výboru při ZM - 7.1.2019

Zápis
z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice
Kontrolní výbor

konaného dne 07.01.2019 od 17:00 hod. v zasedací místnosti „Galerie Felixe Holzmanna“
na Mírovém náměstí 15/7 v Litoměřicích

 

Přítomni:

Mgr. Jiří Adámek, předseda

Roman Kozák

Aleš Stibal

Jiří Skřivánek

Mgr. Radek Voženílek

Ing. Jan Fišera

Nepřítomen:

Jaroslav Růžička (omluven)

 

Jednání řídil: Mgr. Jiří Adámek, předseda

Zapisovatel/ka: Mgr. Milan Čigáš

 

Program jednání KV:

 

  1. Uvítání
  2. Zahájení – ověřovatel zápisu, usnášeníschopnost, schválení programu jednání
  3. Návrh Plánu práce Kontrolního výboru na rok 2019
  4. Přijetí a projednání výsledků kontrol usnesení RM
  5. Různé

 

Zápis ke stažení (.pdf)

 

NAHORU