Zápis z jednání Kontrolního výboru při ZM 9.3.2020

Zápis
z jednání výboru při zastupitelstvu města Litoměřice
Kontrolní výbor

konaného dne 09.03.2020 od 17:00 hod. v kanceláři tajemníka na Mírovém náměstí 15/7 v Litoměřicích

Program:

Body jednání:

  1. Schválení zápisu z minulého jednání KV
  2. Volba ověřovatele zápisu, usnášeníschopnost, schválení programu
  3. Přijetí závěrů z kontrol usnesení ZM (6.2.2020)
  4. Rozdělení prací – kontrola usnesení RM
  5. Schválení data příštího jednání KV – předběžně 06.04. 2020 od 17.00 hod.
  6. Informace o členství ve výběrových komisích
  7. Různé
Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU