Zápis z jednání Kontrolního výboru při ZM 10.2.2020

Zápis
z jednání výboru při zastupitelstvu města Litoměřice
Kontrolní výbor

konaného dne 10.02.2020 od 17:00 hod. v kanceláři tajemníka na Mírovém náměstí 15/7 v Litoměřicích

Program:

Body jednání:

  1. Schválení zápisu z minulého jednání KV
  2. Volba ověřovatele zápisu, usnášeníschopnost, schválení programu
  3. Rozdělení prací a kontrola usnesení RM
  4. Rozdělení prací a kontrola usnesení ZM ze dne 06.02.2020
  5. Projednání podnětu na provedení kontroly u Mateřská škola Litoměřice, příspěvková organizace města
  6. Schválení data příštího jednání KV – předběžně 09.03. 2020 od 17.00 hod.
  7. Informace o členství ve výběrových komisích
  8. Různé
Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU