Výroční zprávy o poskytnutých informacích

dle § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o poskytnutých informací za rok 2008

Město Litoměřice, Městský úřad Litoměřice

Výroční zpráva za rok 2008
Dle § 18 zák. č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím

 Počet písemných podaných žádostí o informace :  57
 Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle zák. č. 106/1999 Sb. :
 Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonností rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení :
 Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence :  0
Počet stížností podaných podle § 16a zák.č. 106/1990 Sb., : 26 (1 x odbor územního rozvoje, 25 x stavební úřad, stížnosti se týkaly z větší části problematiky stavebního řízení a většina byla shledána jako neopodstatněná). 26

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona, odpovězeno na dotazy občanů ústně a elektronicky : 

2.966

V Litoměřicích dne 23.2.2009

Zpracoval : Bc. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Pá: 9:00-17:00 hod.
So: 9:00-12:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..