Výroční zprávy o poskytnutých informacích

dle § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o poskytnutých informací za rok 2007

Město Litoměřice, Městský úřad Litoměřice

Výroční zpráva za rok 2007

Dle § 18 zák. č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím

Počet písemných podaných žádostí o informace : 12

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle zák. č. 106/1999 Sb. : 2

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonností rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení : 0

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence : 0

Počet stížností podaných podle § 16a zák.č. 106/1990 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení : 0

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

-          odpovězeno na dotazy občanů ústně a elektronicky : 2.768

V Litoměřicích dne 29.2.2008

Zpracoval : Bc. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Pá: 9:00-17:00 hod.
So: 9:00-12:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu