Vyhláška č.4/2010 - o zákazu požívání alkoholu

Město Litoměřice
Obecně závazná vyhláška
č. 4 /2010,

o zákazu požívání alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo Města Litoměřic se na svém zasedání dne 15. dubna 2010 usnesením č. II/2 usneslo vydat na základě § 10 písmeno a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Celý text (pdf)

NAHORU