Vyhláška 1/2007 - školské obvody základních škol

M ě s t o   L i t o m ě ř i c e

Obecně závazná vyhláška

č. 1/2007

kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Litoměřice

Zastupitelstvo Města Litoměřice vydalo dne 19.4.2007 podle § 178 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm.d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje školské obvody základních škol zřízených městem Litoměřice, a to podle jednotlivých ulic.

Čl. 2

Školskéobvody

Školský obvod pro Základní školu Litoměřice, Na Valech 53

 

České armády

Dobrovského

Dolní Rybářská

Dómská

Dómské náměstí

Dr.Karla Fialy

Družstevní

Elišky Krásnohorské

Horní Dubina

Horní Rybářská

Jarošova

Klášterní

Komenského

Krajská

Krupka

Křížová

Kubelíkova

Labská

Lidická

Liškova

Lodní náměstí

Mariánská

Mariánské náměstí

Máchova

Máchovy schody

Michalovická

Michalská

Mírové náměstí

Mládežnická

Mlékojedská

Mostecká

Mrázova

Na Valech

Nemocniční

Novobranská

Odboje

Okružní

Pekařská

Pobřežní

Rybářské náměstí

Rybářské schody

Spojovací

Stránského

Svatojířská

Svatováclavská

Šafaříkova

Švermova

Tyršovo náměstí

U Katovny

U Pramene

U Studně

Václavská

Václavské náměstí

Velká Krajská

Velká Mlýnská

Vodní

Vojtěšská

Vojtěšské náměstí

Werichova

Zahradnická

Želetická

Žernosecká

5.Května

 

Školský  odvod pro Základní školu Litoměřice, Boženy Němcové 2

 

Boženy Němcové

Eliášova

Erbenova

Halasova

Horova

Kosmonautů

Křižíkova

Liberecká

Masarykova

Mánesova

Osvobození

Palackého

Palachova

Resslova

Sovova

Stavbařů

Šaldova

Štursova

Teplická

Tolstého

Třebízského

Turgěněvova

Tylova

 

Školský obvod pro Masarykovu Základní školu Litoměřice, Svojsíkova 5

 

 

 

Ankertova

Bezručova

Brožíkova

Bratří Čapků

Čechova

Dalimilova

Dvořákova

Dykova

Fügnerova

Husova

Křepkova

Macharova

Navrátilova

Pražská

Purkyňova

Rooseweltova

Samo Tomáška

Sládkova

Sokolovská

Svojsíkova

Veitova

Wolkerova

Zelenkova

Žižkova

 

Školský  obvod pro Základní školu Litoměřice, U Stadionu 4

 

Alšova

Anenská

Baarova

Bratří Mrštíků

Českolipská

Daliborova

Dělová cesta

Dlažební

Dlouhá

Dominikánská

Dominikánské náměstí

Hálkova

Hrubínova

Chelčického

Jezuitská

Jiřího z Poděbrad

Jungmannova

K Interně

K Výtopně

Kapucínská

Kapucínské náměstí

Karla IV.

Kostelní náměstí

Krátká

Marie Pomocné

Na Kocandě

Na Mýtě

Na Vinici

Nádražní

Ostrovní

Růžovka

Stará mostecká

Topolčianská

U Stadionu

U Trati

Vavřinecká

Velká Dominikánská

Vrchlického

Wintrova

Za Plynárnou

Zítkova

Žitenická

 

            Školský  obvod pro Základní školu Litoměřice, Havlíčkova 32

 

Bojská

Čelakovského

Havlíčkova

Heydukova

Kamýcká

Karolíny Světlé

Kollárova

Kořenského

Kozinova

Lipová

Luční

Marie Majerové

Na Bídnici

Nerudova

Neumannova

Nezvalova

Plešivecká

Raisova

Revoluční

Sámova

Seifertova

Smetanova

Škroupova

Turistická cesta

Vančurova

Zelená

28.října

 

 

 

Školský  odvod pro Základní školu Litoměřice,  Ladova 5

 

Akátová

Alfonse Muchy

Broskvová

Březinova cesta

Dukelská

Fillova

Habrová

Hynaisova

Jabloňová

Janáčkova

Jasanová

K Radobýlu

Kardinála Trochty

Kaštanová

Kubínova

Květinová

Ladova

Meruňková

Miřejovická

Mlýnská

Na Mostku

Na Vyhlídce

Na Výsluní

Ořechová         

Platanová

Pod Strání

Pod Vinicí

Pokratická

Polní

Sadová

Skalická

Slavíčkova

Sluneční

Sokolská

Šeříková

Školní

Škrétova

Špálova

Švabinského

Švestková

Trnková

Turistická

U Kapličky

U Lávky

U Medulánky

U Potoka

U Statku

U Školy

V Zahradách

Višňová

Votočkova

 

Čl. 3

Zrušovací ustanovení

Účinností této obecně závazné vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 10/2003 o spádových obvodech základních škol ze dne 11.12.2003.

Čl. 4

Účinnost vyhlášky

            Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.6.2007.

Ing. Ivan Palán - I. místostarosta města                           Mgr.Ladislav Chlupáč – starosta města

Vyhlášení:            19.4.2007

Vyvěšeno na úřední desce dne:            23.4.2007

Sejmuto z úřední desky:            10.5.2007

NAHORU