Vyhláška 3/2006 - stejnokroj MP

 

M      ě      s      t      o                 L      i      t      o      m      ě      ř      i      c      e

OBECNĚ   ZÁVAZNÁ   VYHLÁŠKA

č. 3/ 2006

o podrobnostech stejnokroje strážníků Městské policie v Litoměřicích a o jeho nošení

Zastupitelstvo Města Litoměřic vydalo dne 26.1.2006.na základě § 27 odst.2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní polici, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Podrobnosti o stejnokroji

            Stejnokroj strážníka Městské policie tvoří :

a) kravata černé barvy, bunda, sako anebo plášť černé barvy nebo košile s krátkým rukávem bleděmodré barvy

b) nárameníky v barvě bundy, pláště, saka anebo košile s krátkým rukávem bez jakéhokoliv označení

c) pokrývky hlavy černé barvy

d) páska na pokrývce hlavy se čtverci v bílé a tmavě modré barvě uspořádanými pravidelně ve více řadách tak, aby se barvy čtverců střídaly šachovnicovým způsobem, umístěna viditelně po celém obvodu pokrývky hlavy s výjimkou  zimní pokrývky hlavy

e) Odznak na čelní části pokrývky hlavy ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím, v horní části mezikruží je v opisu zlatě ražené slovo “ MĚSTSKÁ” a v jeho dolní části slovo “POLICIE”.

f) speciální ústroj  strážníka:

- kombinéza černé barvy opatřená nápisem ”MĚSTSKÁ POLICIE”

- pokrývka hlavy černé barvy

- reflexní vesta opatřená nápisem ”MĚSTSKÁ POLICIE”,

- pláštěnka černé barvy s nápisem ”MĚSTSKÁ POLICIE”.

Čl. 2

Podrobnosti o nošení stejnokroje

(1) Nošení stejnokroje pro letní a zimní období :

a) v letním období:

- bleděmodrá košile (polokošile) s krátkým rukávem,

- bunda černé barvy,

- kravata černé barvy,

- černé kalhoty,

- pokrývka hlavy černé barvy

- černé  boty,černé ponožky

b) v zimním období:

- bleděmodrá košile,

- svetr černé barvy,

- kravata černé barvy,

- černé kalhoty,

- pokrývka hlavy černé barvy

- černé zimní boty,černé ponožky

- zimní bunda černé barvy,

- doplňková výstroj : šála,rukavice

c) v přechodném období a chladném počasí:

- ústroj upřesní pověřený strážník Městské policie dle konkrétní situace, přičemž lze stanovit kombinaci ústroje pro letní a zimní období.

(2)Identifikace strážníků

Strážníci Městské policie v Litoměřicích používají identifikační označení – domovenka ,které se skládá z nápisu MĚSTSKÁ POLICIE LITOMĚŘICE a znak Města Litoměřice. Identifikační označení je umístěno na obou pažích. Výjimku tvoří pláštěnka černé barvy s nápisem ”MĚSTSKÁ POLICIE”, která je bez identifikačního označení.

Oválný odznak „Městská policie“ se státním znakem a identifikačním číslem je umístěn na pravé straně prsou.

(3) Součásti stejnokroje nelze nahrazovat částmi jiného oděvu

Čl. 3

Účinnost

(1) Tato vyhláška byla vyvěšena na úřední desce dne : 30.1.2006

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.3.2006

.....................................                                                                   ......................................

Jiří Landa                                                                                            Mgr. Ladislav Chlupáč

1. místostarosta                                                                                  starosta

kulaté razítko obce

Vyhlášení:

Vyvěšeno na úřední desce dne : 30.1.2006

Sejmuto zúřední desky dne : 15.2.2006                                                 Podpis :

NAHORU