10/2003 O spádových obvodech základních škol

Město Litoměřice

VYHLÁŠKA

č.  10 / 2003

o spádových obvodech základních škol v Litoměřicích

platná v územním obvodu Města Litoměřice

       Zastupitelstvo města Litoměřice vydává dne 11.12.2003  podle  § 14 odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními  § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ( obecní zřízení ), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato vyhláška stanoví spádové obvody základních škol ve městě Litoměřice.

Čl. 2

Spádové obvody

Spádový obvod pro Základní školu Litoměřice, Na Valech 53

České  armády

Mariánská

Stránského

Dobrovského

Mariánské náměstí

Svatojířská

Dolní Rybářská

Máchova

Svatováclavská

Dómská

Máchovy schody

Šafaříkova

Dómské náměstí

Michalovická

Švermova

Dr. Karla Fialy

Michalská

Tyršovo náměstí

Družstevní

Mírové náměstí

U Katovny

Elišky Krásnohorské

Mládežnická

U Pramene

Horní Dubina

Mlékojedská

U Studně

Horní Rybářská

Mostecká

Václavská

Jarošova

Mrázova

Václavské náměstí

Klášterní

Na Valech

Velká Krajská

Komenského

Nemocniční

Velká Mlýnská

Krajská

Novobranská

Vodní

Krupka

Odboje

Vojtěšská

Křížová

Okružní

Vojtěšské náměstí

Kubelíkova

Pekařská

Werichova

Labská

Pobřežní

Zahradnická

Lidická

Rybářské náměstí

Želetická

Liškova

Rybářské schody

Žernosecká

Lodní náměstí

Spojovací

5.května

Spádový obvod pro Základní školu Litoměřice, Boženy Němcové 2

Boženy Němcové

Masarykova

Šaldova

Eliášova

Mánesova

Štursova

Erbenova

Osvobození

Teplická

Halasova

Palackého

Tolstého

Horova

Palachova

Třebízského

Kosmonautů

Resslova

Turgeněvova

Křižíkova

Sovova

Tylova

Liberecká

Stavbařů

 

Spádový obvod pro Masarykovu základní školu Litoměřice, Svojsíkova 5

Ankertova

Fugnerova

Samo Tomáška

Bezručova

Husova

Sládkova

Brožíkova

Křepkova

Sokolovská

Bratří Čapků

Macharova

Svojsíkova

Čechova

Navrátilova

Veitova

Dalimilova

Pražská

Wolkerova

Dvořákova

Purkyňova

Zelenkova

Dykova

Rooseweltova

Žižkova

Spádový obvod pro Základní školu Litoměřice, U Stadionu 4

Alšova

Jiřího z Poděbrad

Růžovka

Anenská

Jungmannova

Stará mostecká

Baarova

K Interně

Topolčianská

Bratří Mrštíků

K Výtopně

U Stadionu

Českolipská

Kapucínská

U Trati

Daliborova

Kapucínské náměstí

Vavřinecká

Dělová cesta

Karla IV.

Velká Dominikánská

Dlažební

Kostelní náměstí

Vrchlického

Dlouhá

Krátká

Wintrova

Dominikánská

Marie Pomocné

Za Plynárnou

Dominikánské náměstí

Na Kocandě

Zítkova

Hálkova

Na Mýtě

Žitenická

Hrubínova

Na Vinici

 

Chelčického

Nádražní

 

Jezuitská

Ostrovní

 

Spádový obvod pro Základní školu Litoměřice, Havlíčkova 32

Bojská

Lipová

Raisova

Čelakovského

Luční

Revoluční

Havlíčkova

Marie Majerové

Sámova

Heydukova

Na Bídnici

Seifertova

Kamýcká

Nerudova

Smetanova

Karolíny Světlé

Neumannova

Škroupova

Kollárova

Nezvalova

Vančurova

Kořenského

Plešivecká

Zelená

Kozinova

28. října

 

Spádový obvod pro Základní školu Litoměřice, Ladova 5

Alfonse Muchy

Mlýnská

Školní

Březinova cesta

Na Mostku

Škrétova

Dukelská

Na Vyhlídce

Špálova

Fillova

Na Výsluní

Švabinského

Hynaisova

Pod Strání

U Kapličky

Jabloňová

Pod Vinicí

U Lávky

Janáčkova

Pokratická

U Medulánky

K Radobýlu

Polní

U Potoka

Kardinála Trochty

Sadová

U Statku

Kubínova

Skalická

U Školy

Květinová

Slavíčkova

V  Zahradách

Ladova

Sluneční

Višňová

Meruňková

Sokolská

Votočkova

Miřejovická

Šeříková

 

Čl. 3

Zrušovací ustanovení

Účinností této vyhlášky se ruší vyhláška č. 13/95 o spádových obvodech základních škol včetně jejich dodatků a změn.

Čl. 4

Účinnost vyhlášky

            Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne:   1.1.2004

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Jiří Landa

1. místostarosta města

Vyhlášení :

Vyvěšeno na úřední desce dne : 15.12.2003

Sejmuto s úřední desky dne : 30.12.2003

NAHORU