Vyhláška č. 1/2014 - o nakládání s komunálními odpady

Obecně závazná vyhláška města Litoměřice

č. 1/2014

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

na území města Litoměřice

 

NAHORU