Vyhláška č. 3/2012 - o místním poplatku za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška Městského úřadu v Litoměřicích

č. 3/2012

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zhotovila: Mgr. Alice Karpíšková 

Zveřejnila: Eva Lieberová

Vydalo Zastupitelstvo města Litoměřic dne 13.12.2012

 

                       

NAHORU