V této kategorii jsou pouze zrušené (neplatné) vyhlášky města
filtr
Titulek
 Vyhláška č. 7/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 1/2002 Znak a prapor města
 Vyhláška č. 1/2019, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu
 Vyhláška č.12/2011 - o místním poplatku z ubytovací kapacity
 Vyhláška č.01/2011- o trvalém označování psů a jejich evidence
 Vyhláška č. 5/2015 - o místním poplatku ze psů
 Vyhláška č. 4/2012 - o čipování psů
 Vyhláška č. 1/2018 - kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu
 Vyhláška č. 4/2016 - o přechodné úpravě vzhledu některých provozoven
 Vyhláška č. 4/2017 o omezení provozování některých hazardních her
 Úplné znění vyhlášky č.1/2003 o Městské policii v Litoměřicích
 Úplné znění vyhlášky 2/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků ,,FONDU BYDLENÍ,, na území města Litoměřice
 Vyhláška č. 5/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o veřejném pořádku
 Vyhláška č. 3/2017 o veřejném pořádku
 Vyhláška č. 6/2008 o volném pohybu psů
 Vyhláška č. 4/2013 - o pohybu psů na veřejném prostranství
 Vyhlaška č. 2/2017 - o veřejném pořádku
 Vyhláška č. 1/2013 - spádové obvody ZŠ (
 Vyhláška č. 4/2015 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 Vyhláška č. 2/2014 - o regulaci provozování sázkových her
 Vyhláška č. 3/2015 - o zákazu kouření na veřejně přístupných místech určených nebo vyhrazených osobám mladším 18 let
 Vyhláška č. 3/2016 - o veřejném pořádku
 Vyhláška č. 4/2014 - opatření k omezení propagace sázkových her, loterií
 Vyhláška č. 3/2014 - opatření k omezení propagace některých sázkových her
 Vyhláška č. 1/2016 - o zákazu požívání alkoholických nápojů
 Vyhláška č. 2/2013 - o místním poplatku - veřejné prostranství
 Vyhláška č.10/2011 - o místním polatku za užívání veřejného prostranství
 Úplné znění vyhlášky 4/2010 o zákazu požívání alkoholu
 Vyhláška č. 5/2013 - o zákazu požívání alkoholu na vybraných veřejných prostranstvích
 Vyhláška č. 3/2012 - o místním poplatku za komunální odpad
 Vyhláška č.09/2011 - o místním poplatku ze psů
 Vyhláška č. 1/2014 - o nakládání s komunálními odpady
 Vyhláška č. 6/2014 - o stanovení koeficientu daně z nemovitostí
 2/2000 O vytvoření a použití účelových prostředků "FONDU BYDLENÍ" na území města Litoměřice
 3/2000 kterou se mění a doplňuje vyhláška 2/2000
 Vyhláška č.6/2010 - koeficient pro vyměření daně z nemovitosti
 Vyhláška č. 3/2009 o stanovení koeficientů pro vyměření daně z nemovitostí
 Vyhláška č.16/2011 - o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
 Vyhláška č.15/2011 - o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
 Vyhláška 1/2008 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 Vyhláška č.3/2010 - o spádových obvodech základních škol
 Vyhláška č.4/2010 - o zákazu požívání alkoholu
 3/2004 Poplatek za odpady
 Vyhláška č. 3/2013 - o nákládání s komunálními odpady
 Vyhláška č. 2/2012 - o zákazu požívání alkoholu - změna
 Vyhláška č.14/2011 - o zákazu požívání alkoholu
 Vyhláška č.13/2011 - o místním poplatku za odpady
 Vyhláška č.11/2011 - o místním poplatku ze vstupného
 Vyhláška č. 08/2011 - o zákazu požívání alkoholu
 Vyhláška č.07/2011 - o místním poplatku za provozování VHP
 Úplné znění vyhlášky 7/2010 o místním poplatku za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení
 Vyhláška č.7/2010 - o místním poplatku za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení
 Vyhláška č.06/2011 - o místním poplatku za odpady
 Vyhláška č.05/2011 - o místním poplatku z ubytov.kapacity
 Vyhláška č.04/2011 - o místním poplatku ze vstupného
 Vyhláška č.03/2011 - o místním poplatku ze psů
 Vyhláška č.02/2011 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 Vyhláška č.8/2010 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 Vyhláška č.2/2010 o místním poplatku ze vstupného
 Vyhláška č.1/2010, kterou se mění vyhláška č.4/2009 a ruší vyhláška č.5/2009
 Vyhláška č.5/2009 o místním poplatku ze vstupného
 Vyhláška č.4/2009 o místním poplatku z ubytovací kapacity
 Vyhláška č. 7/2008 o omezení provozu VHA
 Vyhláška č. 4/2008 o volném pohybu psů
 Vyhláška č. 3/2008 o místním poplatku - omezení VHP
 Vyhláška č. 2/2008 o místním poplatku VHP
 Vyhláška 2/2007 kterou se mění vyhláška č. 1/2004 - místní poplatky za užívání veřejného prostranství
 Vyhláška 1/2007 - školské obvody základních škol
 Vyhláška 4/2006 - odpady
 Vyhláška 3/2006 - stejnokroj MP
 Vyhláška 1/2006 - pohyb psů
 4/2004 Požární řád
 2/2005 O poplatku ze vstupného
 7/2004 Změna vyhlášky o odpadech
 6/2004 O poplatku za VHP
 5/2004 Změna územního plánu č. 2
 2/2004 Poplatek ze psů
 1/2004 Popl. za zábor veř. prostranství
 10/2003 O spádových obvodech základních škol
 9/2003 O poplatku z ubytovací kapacity
 02/2003 O vymezení závazné části změny č. 1, část B územního plánu obcí LITOMĚŘICE - Mlékojedy
 3/2001 O nakládání s komunálními odpady
 2/2001kterou se mění a doplňuje vyhláška č.5/98
 4/99 Kterou se mění s doplňuje vyhláška 13/95 o spádových obvodech základních škol
 2/99 Kterou se mění s doplňuje vyhláška 2/97 Požární řád
 1/99 Kterou se mění s doplňuje vyhláška 1/97 o veřejných dražbách
 5/98 O uspořádání území obce Litoměřice
 2/98 Kterou se mění s doplňuje vyhláška 3/97 o placeném stání na místních komunikacích
 1/98 O místním poplatku za provozovaný hrací přístroj
 6/97 koeficienty daně z nemovitosti
 1/97 O veřejných dražbách
 13/95 o spádových obvodech základních škol
 6/93 o příspěvku na částečnou úhradu nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů
NAHORU