Vyhláška č. 2/2009, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/98 o uspořádání území obce Litoměřice

 

Město Litoměřice

Obecně závazná vyhláška č.2/2009

kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/98 o uspořádání území obce Litoměřice, ve znění obecně závazné vyhl. č. 02/2001, č. 2/2003 o vymezení závazné části změny č. 1, část B územního plánu obcí Litoměřice – Mlékojedy a č. 5/2004 o vymezení závazné části změny č. 2 územního plánu obcí Litoměřice - Mlékojedy.

Zastupitelstvo Města Litoměřice se na svém zasedání dne 22.10.2009 pod bodem II/3 usneslo  vydat na  základě  § 84 odst. 2 písm. h)  zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

Článek 1

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Litoměřice č.5/1998 ze dne12.11.1998, o uspořádání území obce Litoměřice, ve znění obecně závazné vyhl. č. 02/2001, č. 2/2003 o vymezení závazné části změny č. 1, část B územního plánu obcí Litoměřice – Mlékojedy a č. 5/2004 o vymezení závazné části změny č. 2 územního plánu obcí Litoměřice - Mlékojedy.

 

Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

 místostarosta                                                                         starosta

Mgr. Václav Červín                                                                    Mgr. Ladislav Chlupáč

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Vyhláška (PDF)

NAHORU