Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - systém nakládání s odpady

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Litoměřice

Vyvěšení

Vyvěšeno : 21.05.2015
Sejmuto: neurčeno

Zpracoval: Ing. Lucie Egrešiová
Vyvěsil: Věra Kubátová

Přílohy:
 Vyhláška (.pdf)

NAHORU