VYHLÁŠKY

platné vyhlášky města

Vyhláška č. 2/2022, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E
 Zastupitelstvo města Litoměřice 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2022,
kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 23. června 2022 usneslo usnesením č. 76/4/2022 vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Změnové ustanovení

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu ze dne 5. 12. 2019, se tímto mění a znění Článku 6 – Splatnost poplatku, se nahrazuje tímto zněním:

Článek 6
Splatnost poplatku
Poplatky odvádí plátce čtvrtletně nejpozději do 15 dnů od skončení příslušného kalendářního čtvrtletí.

Článek 2
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč v.r.
starosta

Mgr. Karel Krejza v.r.
1. místostarosta

 


Vyvěsil: Vladimíra Malá

 Přílohy:

OZV č. 2/2022 (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu