Nástroje pro usnadnění přístupu

ÚŘEDNÍ DESKA

elektronická úřední deska městského úřadu

Výběrové řízení - referent/ka na úseku přestupků správního odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE
Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

znak-mesta-logo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení


Tajemník MěÚ Litoměřice vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice:

Referent/ka na úseku přestupků správního odboru

s výkonem práce na Městském úřadě Litoměřice, Mírové náměstí 15/7

Požadavky:

 • vzdělání vysokoškolské v magisterském studijním programu – obor právo na vysoké škole v České republice, nebo
 • vysokoškolské v bakalářském studijním programu v jiné oblasti – v tomto případě pak musí úředník/úřednice dodatečně prokázat odbornou způsobilost zkouškou provedenou u Ministerstva vnitra
 • středoškolské zakončené MZ v tomto případě pak musí úředník/úřednice dodatečně prokázat odbornou způsobilost zkouškou provedenou u Ministerstva vnitra
 • dobrá komunikativnost, plné nasazení, samostatnost, pečlivost, spolehlivost, schopnost odolávat stresu a časovému tlaku
 • velmi dobrá znalost práce na PC
 • splnění předpokladů dle § 4 odst. 1,2) zákona č. 312/2002 Sb. (občan ČR, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům atd.)

Dále výhodou:

 • znalost přestupkového řízení dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • znalost správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád  
 • praxe ve státní správě nebo samosprávě
 • řidičský průkaz sk. B pro využití řízení referentských vozidel

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu a číslo občanského průkazu
 • datum a podpis zájemce, kontaktní údaje (telefon, e-mail)

K přihlášce dále přiložte:

 • ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost (např. zvláštní odborná způsobilost, kurzy)
 • strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, popřípadě studia
 • výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců (popř. kopii žádosti o výpis)

           

Předpokládaný nástup na pracovní pozici je od 1.9.2024 nebo dle dohody, pracovní poměr na dobu neurčitou. Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění – třída 9. 

Přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce doručte na sekretariát Městského úřadu v Litoměřicích, Mírové náměstí 15/7, 1. patro, Litoměřice, případně zašlete na adresu:

Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, a to nejpozději do 22. 7. 2024 do 12,00 hodin.

Na obálce vyznačte :

“NEOTVÍRAT – Výběrové řízení – referent/ka na úseku přestupků správního odboru“

Přihláška a další požadované dokumenty k výběrovému řízení budou zpracovávány a uchovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, čl 13.

Přílohy přihlášky se uchazečům automaticky nevrací. Je možné si je osobně vyzvednout, nebo o navrácení písemně požádat do 30 kalendářních dnů od doručení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyžádané přílohy přihlášky budou po uvedené lhůtě skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit či ho zrušit bez udání důvodu.

 

Ing. Pavel Richter
tajemník MěÚ Litoměřice

TATO VEŘEJNÁ VÝZVA BYLA ZVEŘEJNĚNA DNE 02.07.2024 VYVĚŠENÍM NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA
www.litomerice.cz

 Verze ke stažení (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu