ÚŘEDNÍ DESKA

elektronická úřední deska městského úřadu

Výběrové řízení - koordinátor/ka Zdravého města

MĚSTO LITOMĚŘICE
Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

znak-mesta-logo

 

Oznámení o vyhlášení nabídky na obsazení pracovní pozice

 

Tajemník MěÚ Litoměřice zveřejňuje nabídku na obsazení pracovní pozice:

Koordinátor/ka Zdravého města

s výkonem práce na Městském úřadě Litoměřice, Pekařská 2

 

Popis pozice

Jedná se o manažerskou pozici, jejímž hlavním předmětem činnosti je rozvoj mezinárodního projektu Zdravé město. Činnosti se zaměřují zejména na implementaci principů podpory zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života. Jedná se zejména o realizaci mezinárodních osvětových kampaní, podporu a koordinaci vzdělávání a osvěty zaměstnanců úřadu, veřejnosti, spolupracujících organizací a dalších klíčových aktérů v těchto oblastech. Součástí činnosti koordinátora je i koncepční činnost a zapojení do národních a mezinárodních projektů a síťová spolupráce s ostatními Zdravými městy. Jedná se samostatnou a tvůrčí práci vyžadující VŠ vzdělání a znalost anglického jazyka. Součástí pracovní agendy je i metodické vedení přípravné fáze participativního rozpočtu města.

 

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání
 • profesionální vystupování a jednání, komunikační a prezentační dovednosti
 • pokročilá znalost práce na PC a pokročilá znalost MS Office (MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint)
 • organizační schopnosti, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení a flexibilita, samostatnost, tvůrčí přístup
 • komunikativní znalost anglického jazyka
 • bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům
 • řidičský průkaz sk. B

Nabízíme

 • příjemné pracovní prostředí
 • možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje
 • práce s návazností na mezinárodní prostředí a významné evropské instituce

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče/ky, datum a místo narození, státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu a číslo občanského průkazu
 • kontaktní údaje (telefon, e-mail)
 • datum a podpis

K přihlášce dále přiložte:

 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost (např. zvláštní odborná způsobilost, kurzy apod.)
 • strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe a uvedení kontaktních údajů pro ověření referencí
 • motivační dopis v max. rozsahu 1 strany A4
 • výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců (popř. kopii žádosti o výpis) u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud doklad o bezúhonnosti domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.

Nástup možný ihned, popřípadě dohodou

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., O platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění - 10 platová třída

 

Přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce doručte na sekretariát Městského úřadu v Litoměřicích, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, případně zašlete na adresu: Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, a to nejpozději do: 22.3.2023 do 17:00 hod.

 

Na obálce vyznačte:  

“NEOTVÍRAT – Výběrové řízení – Koordinátor/ka ZM“

Zasláním přihlášky k výběrovému řízení dává uchazeč souhlas se zpracováním a s archivací osobních údajů v souladu s ust. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat nebo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu zrušit bez udání důvodu.

Uchazeči sami nesou náklady, které jim účastí ve výběrovém řízení vzniknou.

Pavel Richter

tajemník MěÚ

TATO VEŘEJNÁ VÝZVA BYLA ZVEŘEJNĚNA DNE 06.03.2023 VYVĚŠENÍM NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA
www.litomerice.cz

 Verze ke stažení (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu