ÚŘEDNÍ DESKA

elektronická úřední deska městského úřadu

Konkurzní řízení - ředitel/ředitelka DDM Rozmarýn Litoměřice

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), s ustanovením § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích a na základě usnesení Rady města Litoměřice ze dne 10.5.2023

vyhlašuje

Město Litoměřice konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863

Kvalifikační předpoklady a požadavky na uchazeče:

- vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
- znalost školské legislativy a souvisejících předpisů
- občanská a morální bezúhonnost
- organizační a řídící schopnosti
- zdravotní způsobilost

Náležitosti přihlášky ke konkurznímu řízení:

- přihláška do konkurzu
- strukturovaný životopis s uvedením přehledu o délce pedagogické praxe a přehledu o průběhu všech zaměstnání
- úředně ověřené kopie dokladu o dosaženém vzdělání
- návrh koncepce řízení a rozvoje školského zařízení
- výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání
- lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo: 9. září 2023, případně dle dohody

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 8. června 2023 do 12 h na adresu: Město Litoměřice, Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice.
Obálku označte „Konkurz DDM Rozmarýn“ – NEOTVÍRAT“.

Přihláška a další požadované dokumenty ke konkurznímu řízení budou zpracovávány a uchovávány v souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679.

Uchazeči sami nesou náklady, které jim účastí v konkurzním řízení vzniknou.

Zasláním přihlášky ke konkurznímu řízení dává uchazeč souhlas se zpracováním a k archivaci osobních údajů v souladu s ustanovením zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Tato veřejná výzva byla zveřejněna dne 10.5.2023 vyvěšením na úřední desce a umístěním na webových stránkách města https://www.litomerice.cz/

Schváleno Radou města Litoměřice dne 10. května 2023.

 

vyvěšeno: 10. května 2023
sejmuto:

 

Ing. Radek Löwy

starosta

Přílohy:

 Verze ke stažení (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu