Výběrové řízení - referent/ka informačního centra

MĚSTO LITOMĚŘICE
Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

znak-mesta-logo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení


Tajemník MěÚ Litoměřice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

 

Referent/ka informačního centra

s výkonem práce na Městském úřadě Litoměřice, Mírové náměstí 15/7

 

Jedná se o sezónní pracovní pozici, jejíž pracovní náplní je práce v informačním centru a průvodcovská činnost – prohlídky města Litoměřice a historických objektů města zpřístupněných veřejnosti, a to i o víkendech

Požadavky:

 • středoškolské vzdělání s maturitou
 • výborná znalost německého jazyka (nejméně stupeň B2)
 • velmi dobré komunikační schopnosti
 • časová flexibilita, plné nasazení, samostatnost, spolehlivost
 • dobrá znalost práce na PC
 • bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

Dále výhodou:

 • znalost dalšího cizího jazyka
 • zkušenost s průvodcovskou činností

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu a číslo občanského průkazu
 • datum a podpis zájemce, kontaktní údaje (telefon, e-mail)

K přihlášce dále přiložte:

 • ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost
 • strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, popřípadě studia s uvedením odborných znalostí týkajících se činnosti, která je předmětem vyhlášení výběrového řízení
 • výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců (popř. kopii žádosti o výpis)

     

Pracovní poměr na dobu určitou - po dobu turistické sezony, vhodné pro studenty, seniory, možno i na poloviční úvazek

Předpokládaný nástup na pracovní pozici: 1.4.2020, příp. dohodou

Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění – třída 8 

Přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce doručte na sekretariát Městského úřadu v Litoměřicích, Mírové náměstí 15/7, 1. patro, Litoměřice, případně zašlete na adresu: Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, a to nejpozději do 15.1.2020 do 12,00 hod.

 

Na obálce vyznačte :

“NEOTVÍRAT – Výběrové řízení – referent/ka informačního centra“

Přihláška a další požadované dokumenty k veřejné výzvě budou zpracovávány a uchovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, článek 13.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit či ho zrušit bez udání důvodu.

Uchazeči sami nesou náklady, které jim účastí ve výběrovém řízení vzniknou.

 

Mgr. Milan Čigáš
tajemník MěÚ Litoměřice

TATO VEŘEJNÁ VÝZVA BYLA ZVEŘEJNĚNA DNE 02.12.2019 VYVĚŠENÍM NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA
www.litomerice.cz

  Verze ke stažení (.pdf)

NAHORU