Výběrové řízení - správce budov - řidič

MĚSTO LITOMĚŘICE
Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

znak-mesta-logo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Tajemník MěÚ Litoměřice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

 

Správce budov, řidič

Odboru správního s výkonem práce na Městském úřadě v Litoměřicích

 

Požadavky:

 • střední vzdělání s výučním listem
 • řidičské oprávnění sk. B
 • praxe v řízení motorových vozidel minimálně 10 let
 • manuální zručnost spojená s údržbou budov
 • bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům
 • časová flexibilita
 • loajálnost, spolehlivost
 • organizační schopnosti, komunikativnost
 • zodpovědnost, samostatnost

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu a číslo občanského průkazu
 • datum a podpis zájemce, kontaktní údaje (telefon, e-mail)

K přihlášce dále přiložte:

 • ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další doklady prokazující požadovanou odbornost
 • strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe
 • výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců (popř. kopii žádosti o výpis)

     

Pracovní poměr: na dobu neurčitou 

Předpokládaný nástup na pracovní pozici: dohodou

Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění – platová třída 6 

Přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce doručte na sekretariát Městského úřadu v Litoměřicích, Mírové náměstí 15/7, 1. patro, Litoměřice, případně zašlete na adresu: Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, a to nejpozději do 26.8.2019 do 12,00 hod.

 

 

Na obálce vyznačte:

“NEOTVÍRAT – Výběrové řízení – správce budov, řidič“

 

Přihláška a další požadované dokumenty k výběrovému řízení budou zpracovávány a uchovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, čl 13.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit či ho zrušit bez udání důvodu.

Uchazeči sami nesou náklady, které jim účastí ve výběrovém řízení vzniknou.

 

    

     Mgr. Milan Čigáš

tajemník MěÚ Litoměřice

TATO VEŘEJNÁ VÝZVA BYLA ZVEŘEJNĚNA DNE 9.8.2019 VYVĚŠENÍM NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA www.litomerice.cz

 

  Verze ke stažení (.pdf)

NAHORU