Výběrové řízení - referent/ka samosprávy na odboru sociálních věcí a zdravotnictví - prevence kriminality

MĚSTO LITOMĚŘICE
Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

znak-mesta-logo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení


Tajemník MěÚ Litoměřice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

 

Referent/ka samosprávy odboru sociálních věcí a zdravotnictví – prevence kriminality

s výkonem práce na Městském úřadě Litoměřice, Mírové náměstí 15/7

 

Charakteristika pracovní pozice:

Jedná se o pracovní pozici, jejíž pracovní náplní je koordinace a metodické usměrňování prevence kriminality, analýza příčin kriminality a patologických jevů, návrh a příprava preventivních programů v územně samosprávném celku včetně jejich vyhodnocování.

 

Požadavky:

 • minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
 • dobrá schopnost odolávat stresu a časovému tlaku
 • velmi dobré komunikační schopnosti
 • aktivní přístup
 • ekonomické a právní povědomí
 • časová flexibilita, plné nasazení, samostatnost, spolehlivost,
 • dobrá znalost práce na PC

Dále výhodou:

 • řidičský průkaz min. sk. „B“ – pro přímé využití při řízení referentských vozidel

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu a číslo občanského průkazu
 • datum a podpis zájemce, kontaktní údaje (telefon, e-mail)

K přihlášce dále přiložte:

 • ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost
 • strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, popřípadě studia s uvedením odborných znalostí týkajících se činnosti, která je předmětem vyhlášení výběrového řízení
 • výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců (popř. kopii žádosti o výpis)

    

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Předpokládaný nástup na pracovní pozici: 1.11.2019, příp. dohodou

Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění – třída 9 

Přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce doručte na sekretariát Městského úřadu v Litoměřicích, Mírové náměstí 15/7, 1. patro, Litoměřice, případně zašlete na adresu: Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, a to nejpozději do 29.7.2019 do 12,00 hod.

 

Na obálce vyznačte :

“NEOTVÍRAT – Výběrové řízení – referent/ka samosprávy odboru sociálních věcí a zdravotnictví – prevence kriminality“

Přihláška a další požadované dokumenty k výběrovému řízení budou zpracovávány a uchovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, článek 13.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit či ho zrušit bez udání důvodu.

Uchazeči sami nesou náklady, které jim účastí ve výběrovém řízení vzniknou.

 

Mgr. Milan Čigáš
tajemník MěÚ Litoměřice

TATO VEŘEJNÁ VÝZVA BYLA ZVEŘEJNĚNA DNE 12.07.2019 VYVĚŠENÍM NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA
www.litomerice.cz

  Verze ke stažení (.pdf)

NAHORU