Výběrové řízení - lesník

 

MĚSTO LITOMĚŘICE
Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

znak-mesta-logo

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Tajemník MěÚ Litoměřice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

 

Lesník (lesní dělník)

s výkonem práce v Městských lesích Města Litoměřice

 

Požadavky:

 • střední vzdělání s výučním listem
 • průkaz na JMP (jednomužná motorová pila)
 • strojní průkaz na zvedací zařízení
 • praxe s ovládáním hydraulické ruky v lese,
 • řidičské oprávnění sk. T (traktor)
 • bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

Dále výhodou:

 • částečná znalost druhování sortimentu dřeva

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu a číslo občanského průkazu
 • datum a podpis zájemce, kontaktní údaje (telefon, e-mail)

K přihlášce dále přiložte:

 • ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další doklady prokazující požadovanou odbornost
 • strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, popřípadě
 • výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců (popř. kopii žádosti o výpis)

     

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Předpokládaný nástup na pracovní pozici: dohodou

Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění – platová třída 6 

Přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce doručte na sekretariát Městského úřadu v Litoměřicích, Mírové náměstí 15/7, 1. patro, Litoměřice, případně zašlete na adresu:

Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice,

 

a to nejpozději do 23.7.2019 do 12,00 hod.

 

Na obálce vyznačte :

 “NEOTVÍRAT – Výběrové řízení – lesník (lesní dělník)“

 

Přihláška a další požadované dokumenty k výběrovému řízení budou zpracovávány a uchovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, čl 13.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit či ho zrušit bez udání důvodu.

Uchazeči sami nesou náklady, které jim účastí ve výběrovém řízení vzniknou.

 

Mgr. Milan Čigáš

tajemník MěÚ Litoměřice

TATO VEŘEJNÁ VÝZVA BYLA ZVEŘEJNĚNA DNE 24.6.2019 VYVĚŠENÍM NA ÚŘEDNÍ DESCE A UMÍSTĚNÍM NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA www.litomerice.cz

 

  Verze ke stažení (.pdf)

NAHORU