Tento web používá pro přihlašování uživatelů a k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Výběrové řízení - referent/ka správních činností na správním odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE
Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

znak-mesta-logo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení


Tajemník MěÚ Litoměřice vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník, práce, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice:

Referent/ka správních činností na správním odboru

s výkonem práce na Městském úřadě Litoměřice, Mírové náměstí 15/7

Požadavky:

 • vzdělání – vyšší odborné (VOŠ) nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • dobrá komunikativnost, plné nasazení, samostatnost, pečlivost, spolehlivost, schopnost odolávat stresu a časovému tlaku
 • velmi dobrá znalost práce na PC
 • řidičský průkaz sk. B pro využití řízení referentských vozidel
 • splnění předpokladů dle § 4 odst. 1,2) zák. č. 312/2002 Sb. (občan ČR, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům atd.)

Dále výhodou:

 • znalost správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád  
 • praxe ve státní správě nebo samosprávě

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu a číslo občanského průkazu
 • datum a podpis zájemce, kontaktní údaje (telefon, e-mail)

K přihlášce dále přiložte:

 • ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost (např. zvláštní odborná způsobilost, kurzy)
 • strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, popřípadě studia
 • výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců (popř. kopii žádosti o výpis)

     

Předpokládaný nástup na pracovní pozici: 1.6.2019, pracovní poměr na dobu neurčitou

Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění – třída 9. 

Přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce doručte na sekretariát Městského úřadu v Litoměřicích, Mírové náměstí 15/7, 1. patro, Litoměřice, případně zašlete na adresu: Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, a to nejpozději do 4.3.2019 do 12.00 hodin.

 

Na obálce vyznačte :

“NEOTVÍRAT – Výběrové řízení – referent/ka správních činností na správním odboru“

Přihláška a další požadované dokumenty k výběrovému řízení budou zpracovávány a uchovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, článek 13.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit či ho zrušit bez udání důvodu.

Uchazeči sami nesou náklady, které jim účastí ve výběrovém řízení vzniknou.

Mgr. Milan Čigáš
tajemník MěÚ Litoměřice

TATO VEŘEJNÁ VÝZVA BYLA ZVEŘEJNĚNA DNE 11.02.2019 VYVĚŠENÍM NA ÚŘEDNÍ DESCE A UMÍSTĚNÍM NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA
www.litomerice.cz

  Verze ke stažení (.pdf)

NAHORU