Tento web používá pro přihlašování uživatelů a k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Výběrové řízení - referent/ka státní správy myslivosti a lesnictví na odboru životního prostředí

MĚSTO LITOMĚŘICE
Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

znak-mesta-logo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení


Tajemník MěÚ Litoměřice vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice:

 

Referent/ka státní správy myslivosti a lesnictví na odboru životního prostředí

s výkonem práce na Městském úřadě Litoměřice, Pekařská 2

 

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání se zaměřením na ochranu životního prostředí
 • komunikativnost, plné nasazení, samostatnost, spolehlivost, schopnost odolávat stresu a časovému tlaku
 • velmi dobrá znalost práce na PC
 • řidičský průkaz skupiny B pro využití řízení referentských vozidel
 • splnění předpokladů dle § 4 odst. 1, 2) zák. č. 312/2002 Sb., (občan ČR, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům atd.)

Dále výhodou:

 • rámcová znalost zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, zákona č.128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č.289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
 • výborné vyjadřovací schopnosti v mluveném i písemném projevu
 • příjemné vystupování

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu a číslo občanského průkazu
 • datum a podpis zájemce, kontaktní údaje (telefon, e-mail)

K přihlášce dále přiložte:

 • ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost
 • strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, popřípadě studia
 • výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců (popř. kopii žádosti o výpis)

     

Předpokládaný nástup na pracovní pozici: 1.3.2019, příp. dohodou, pracovní poměr na dobu určitou po dobu MD a RD. 

Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění – třída 10 

Přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce doručte na sekretariát Městského úřadu v Litoměřicích, Mírové náměstí 15/7, 1. patro, Litoměřice, případně zašlete na adresu: Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, a to nejpozději do 28.1.2019 do 12,00 hod.

 

Na obálce vyznačte :

“NEOTVÍRAT – Výběrové řízení – referent/ka státní správy myslivosti a lesnictví na odboru životního prostředí“

Přihláška a další požadované dokumenty k výběrovému řízení budou zpracovávány a uchovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, čl.13.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit či ho zrušit bez udání důvodu.

Uchazeči sami nesou náklady, které jim účastí ve výběrovém řízení vzniknou.

 

Mgr. Milan Čigáš

tajemník MěÚ Litoměřice

TATO VEŘEJNÁ VÝZVA BYLA ZVEŘEJNĚNA DNE 10.01.2019 VYVĚŠENÍM NA ÚŘEDNÍ DESCE A UMÍSTĚNÍM NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA
www.litomerice.cz

  Verze ke stažení (.pdf)

NAHORU