Tento web používá pro přihlašování uživatelů a k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Výběrové řízení - vedoucí odd.investic odboru územního rozvoje

MĚSTO LITOMĚŘICE
Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

znak-mesta-logo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení


Tajemník MěÚ Litoměřice vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice:

Vedoucí oddělení investic odboru územního rozvoje

s výkonem práce na Městském úřadě Litoměřice, Pekařská 2

Požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření
 • Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů – obor pozemní stavby
 • řidičský průkaz min. sk. „B“ – pro přímé využití při řízení referentských vozidel
 • dobrá komunikativnost, plné nasazení, samostatnost, spolehlivost, velmi dobrá znalost práce na PC
 • zkušenost s vedením kolektivu
 • splnění předpokladů dle ust. § 4 odst. 1, 2 zákona č. 312/2002 Sb., (občan ČR, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům atd.)

Dále výhodou:

 • znalost právních předpisů na úseku veřejných zakázek a stavebního řádu
 • znalost zpracování a tvorby rozpočtů staveb
 • přímá praxe na úseku vedení staveb minimálně 10 let

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu a číslo občanského průkazu
 • datum a podpis zájemce, kontaktní údaje (telefon, e-mail)

K přihlášce dále přiložte:

 • ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost (např. osvědčení ČKAIT)
 • strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, popřípadě studia
 • výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců (popř. kopii žádosti o výpis)
 • splnění předpokladů dle § 2 odst. 1) zák. č. 451/1991 Sb. (lustrační zákon)

     

Předpokládaný nástup na pracovní pozici je 1. ledna 2019, pracovní poměr na dobu neurčitou. Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění – třída 11. 

Přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce doručte na sekretariát Městského úřadu v Litoměřicích, Mírové náměstí 15/7, 1. patro, Litoměřice, případně zašlete     na adresu: Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice,  a to nejpozději do 5.10.2018 do 12,00 hod.

 

Na obálce vyznačte :

“NEOTVÍRAT – Výběrové řízení – odbor územního rozvoje“

Přihláška a další požadované dokumenty k výběrovému řízení budou zpracovávány a uchovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, čl 13.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit či ho zrušit bez udání důvodu.

Uchazeči sami nesou náklady, které jim účastí ve výběrovém řízení vzniknou.

Mgr. Milan Čigáš
tajemník MěÚ Litoměřice

TATO VEŘEJNÁ VÝZVA BYLA ZVEŘEJNĚNA DNE 14.09.2018 VYVĚŠENÍM NA ÚŘEDNÍ DESCE A UMÍSTĚNÍM NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA
www.litomerice.cz

  Verze ke stažení (.pdf)

NAHORU