Tento web používá pro přihlašování uživatelů a k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Výběrové řízení - právník/právnička

MĚSTO LITOMĚŘICE
Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

znak-mesta-logo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení


Tajemník MěÚ Litoměřice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa :

 

Právník/právnička

s výkonem práce na Městském úřadě Litoměřice, Mírové náměstí 15/7

 

Požadavky:

  • magisterské vysokoškolské vzdělání právnického směru
  • dobrá komunikativnost, plné nasazení, samostatnost, spolehlivost, schopnost odolávat stresu a časovému tlaku
  • velmi dobrá znalost práce na PC
  • bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

Přihláška musí obsahovat:

  • jméno, příjmení zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost
  • místo trvalého pobytu a číslo občanského průkazu
  • datum a podpis zájemce, kontaktní údaje (telefon, e-mail)

K přihlášce dále přiložte:

  • ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost
  • strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, popřípadě studia
  • výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců (popř. kopii žádosti o výpis)

     

Předpokládaný nástup na pracovní pozici: 1.10.2018, možnost nástupu dohodou, pracovní poměr na dobu neurčitou, vhodné i pro absolventy, ženy na MD nebo RD

Platové zařazení: dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění – třída 11 

Přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce doručte na sekretariát Městského úřadu v Litoměřicích, Mírové náměstí 15/7, 1. patro, Litoměřice, případně zašlete na adresu: Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, a to nejpozději do 31.8.2018 do 12,00 hod.

 

Na obálce vyznačte :

“NEOTVÍRAT – Výběrové řízení – právník/právnička“

Zasláním přihlášky k výběrovému řízení dává uchazeč souhlas se zpracováním a s archivací osobních údajů v souladu s ust. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit či ho zrušit bez udání důvodu.

Uchazeči sami nesou náklady, které jim účastí ve výběrovém řízení vzniknou.

Mgr. Milan Čigáš
tajemník MěÚ Litoměřice

TATO VEŘEJNÁ VÝZVA BYLA ZVEŘEJNĚNA DNE 01.08.2018 VYVĚŠENÍM NA ÚŘEDNÍ DESCE A UMÍSTĚNÍM NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA
www.litomerice.cz

  Verze ke stažení (.pdf)

NAHORU