Nástroje pro usnadnění přístupu

ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

územní plány města a obcí ve správním obvodu, uap

Návrh Změny č. 1 ÚP Třebušín

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Třebušín

V souladu s veřejnou vyhláškou  do 22. 12. 2023 (včetně) mohou proti projednávanému návrhu územního plánu podle ustanovení § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona, podat námitky vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. V námitkách musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou.

V termínu do 22. 12. 2023 (včetně) může každý podle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatnit své připomínky. Dotčené orgány uplatní ve stejné lhůtě stanoviska.

K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží!

Vyvěšeno: 15.11.2023
Sejmuto: 22.12.2023

Vyvěsil: Miroslav Kopecký

 Přílohy:
 Dokumentace:
   Textová část (.PDF)
 
   Schéma změn (.PDF)
 

   Koordinační výkres (.PDF)
   Výkres širších vztahů (.PDF)
   Výkres předpokládaných záborů ZPF (.PDF)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu