Tento web používá pro přihlašování uživatelů a k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Územně plánovací podklady pořízené dle § 30 stavebního zákona

V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. b) a c)  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v přenesené působnosti pořizuje mimo jiné územní studii na žádost obce s rozšířenou působností a pro obce ve svém správním obvodu.

Zdejší úřad územního plánování dává tímto na vědomí, že do územně plánovacích podkladů lze nahlížet kromě těchto webových stránek také na těchto místech:

  • Městský úřad Litoměřice – odbor územního rozvoje – úřad územního plánování,
  • Příslušný stavební úřad - Stavební úřad Litoměřice, Stavební úřad Úštěk, Stavební úřad Štětí, Stavební úřad Roudnice nad Labem
  • obec z jejíž ÚPD vychází požadavek na pořízení územní studie

Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.

Pořizovatel pořizuje územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. V zadání územní studie určí pořizovatel její obsah, rozsah, cíle a účel.

Pořízené územní studie:
Brňany - Územní studie plochy Z1 (.PDF)

Brozany nad Ohří - Územní studie plochy č.7 (.PDF)

Drahobuz - Územní studie plochy Z07 (.PDF)

Kamýk - Územní studie plochy BV9 (.PDF)

Litoměřice - Urbanistická studie Miřejovická stráň (.PDF)

Litoměřice - Územní studie lokality 2 sever (.PDF)

Litoměřice - Územní studie lokality Z01 (.PDF)

Litoměřice - Územní studie části lokalit 4 a 61 (.PDF)

Litoměřice - územní studie veřejného prostranství - lokalita 51 (.ZIP)

Píšťany - Územní studie lokality Z4 (.PDF)

Račice - Územní studie (.PDF)

Terezín - České Kopisty - Územní studie lokality Z1/2 (.PDF)

Terezín - České Kopisty - Územní studie lokality Z52 (.PDF)

Úštěk - Územní studie lokalit N12 a P12 (.PDF)

Úštěk - Územní studie lokality P17 (.PDF)

Úštěk - Územní studie lokalit N11 a N56 (.PDF)

Úštěk - Územní studie lokality N41 (.PDF)

Velké Žernoseky - Územní studie lokality Za Kostelem (.PDF)

Žalhostice - Územní studie pro plochu II/1 (.PDF)

Žitenice - Územní studie lokality č.34 (.PDF)

 

Vyvěsil: Michal Kříž

 

NAHORU