Tento web používá pro přihlašování uživatelů a k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Informace o technické infrastruktuře dle § 166 stavebního zákona

Informace o technické infrastruktuře dle § 166 stavebního zákona

 

Úřad územního plánování, jakožto pořizovatel územně analytických podkladů pro ORP Litoměřice, zveřejňuje na základě §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, informace o technické infrastruktuře a údaje o jejím vlastníkovi.

V mapové aplikaci jsou zobrazeny údaje o území tak, jak jsou na základě poskytnutých dat evidovány v datovém modelu územně analytických podkladů. Zveřejňovaná data jsou zobrazena ve své přibližné poloze, mají pouze informativní charakter a nelze s nimi nakládat jako s podklady pro územní či stavební řízení.

Mapová aplikace

Poslední aktualizace je ke dni 1. 1. 2015.

Přílohy:
Informace o poskytovatelích (.PDF)

 

Vyvěsil: Miroslav Kopecký

NAHORU