Plánované uzavírky a rekonstrukce v roce 2019

Aktuálně


Uzavírky komunikací

Dopravní omezení

V současné době neevidujeme žádnou uzavírku.

 

Informativní mapa uzavírek

Zvětšit mapu

Odpovědi na časté otázky 

Otázka

Dobrý den,

chci se zeptat na ulici Pražskou v Litoměřicích, konkrétně na úsek hned u ulice Na Valech. Letos tam byla havárie, ta byla "spravena" zámkovou dlažbou, v průběhu frézování ulice Na Valech zde proběhl výkop, který byl zasypán štěrkem. Ulice Na Valech je již průjezdná, ale úsek ulice Pražské je nadále ve stejném stavu a příjezd i výjezd je celkem hrbolatý, tak se chci jen zeptat, zda máte v plánu tento úsek nějak opravit.

Děkuji za informaci,

Ing. Petra A.

Odpověď

Vážená paní inženýrko,

stav někdejších výkopů v dotčeném úseku místní komunikace ul. Pražská je nám znám a pravidelně komunikujeme s investorem - SVS a.s. (a jeho zhotoviteli), aby byl úsek alespoň průběžně dosypáván do stavu, který umožní provizorní průjezd. Tato akce však nijak nesouvisí s proběhlou rekonstrukcí ul. Na Valech.

Jde o součást samostatné akce SVS a.s., při které dojde k rekonstrukci vodovodního řadu a přípojek v celé lokalitě kolem, tedy i v ul. Žižkova, Rooseveltova a ostatních příčných (Sládkova, Fügnerova) atd. Uvedení všech povrchů do konečného řádného (původního) stavu bude pochopitelně realizováno až po skončení celé investiční akce, tedy včetně ul. Pražská.

V Litoměřicích dochází a ještě bude docházet k velkému množství rekonstrukcí inženýrských sítí, přičemž některé akce jsou postupně přerušovány, neboť dochází k nutné koordinaci i s ostatními jinými akcemi - např. Hasičské slavnosti, rekonstrukce ul. Dalimilova, Kozinova, rekonstrukce kruhového objezdu na Kocandě apod. tak, aby byla zajištěna alespoň elementárně bezpečnost a plynulost provozu, existence objízdných tras - včetně autobusů atd.

V současné chvíli jednáme o dočasném zakrytí dotčeného místa v ul. Pražská způsobem - recyklát - aby místo bylo "používatelné" do doby zahájení veškerých prací v termínu kolem 15.07.2017.

Předem Vám děkujeme za trpělivost a pochopení. Koordinace tolika akcí a dozor nad velkým množstvím staveb je opravdu náročný a někdy je nesnadné informovat občany zcela a přesně o všem, co právě probíhá.

S pozdravem,

Bc. Jan JAKUB
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Litoměřice


Informace


Dokumenty ke stažení

Kam se obrátit

e-mail: uzavirky@litomerice.cz

mobilnRozhlas

Facebook Twitter

Harmonogram oprav komunikací

NAHORU