Plánované uzavírky a rekonstrukce v roce 2020

Aktuálně


Uzavírky komunikací

Dopravní omezení

 

 

 

 

 

 

Informativní mapa uzavírek

Zvětšit mapu

Odpovědi na časté otázky 

Otázka

Dobrý den,

chci se zeptat na ulici Pražskou v Litoměřicích, konkrétně na úsek hned u ulice Na Valech. Letos tam byla havárie, ta byla "spravena" zámkovou dlažbou, v průběhu frézování ulice Na Valech zde proběhl výkop, který byl zasypán štěrkem. Ulice Na Valech je již průjezdná, ale úsek ulice Pražské je nadále ve stejném stavu a příjezd i výjezd je celkem hrbolatý, tak se chci jen zeptat, zda máte v plánu tento úsek nějak opravit.

Děkuji za informaci,

Ing. Petra A.

Odpověď

Vážená paní inženýrko,

stav někdejších výkopů v dotčeném úseku místní komunikace ul. Pražská je nám znám a pravidelně komunikujeme s investorem - SVS a.s. (a jeho zhotoviteli), aby byl úsek alespoň průběžně dosypáván do stavu, který umožní provizorní průjezd. Tato akce však nijak nesouvisí s proběhlou rekonstrukcí ul. Na Valech.

Jde o součást samostatné akce SVS a.s., při které dojde k rekonstrukci vodovodního řadu a přípojek v celé lokalitě kolem, tedy i v ul. Žižkova, Rooseveltova a ostatních příčných (Sládkova, Fügnerova) atd. Uvedení všech povrchů do konečného řádného (původního) stavu bude pochopitelně realizováno až po skončení celé investiční akce, tedy včetně ul. Pražská.

V Litoměřicích dochází a ještě bude docházet k velkému množství rekonstrukcí inženýrských sítí, přičemž některé akce jsou postupně přerušovány, neboť dochází k nutné koordinaci i s ostatními jinými akcemi - např. Hasičské slavnosti, rekonstrukce ul. Dalimilova, Kozinova, rekonstrukce kruhového objezdu na Kocandě apod. tak, aby byla zajištěna alespoň elementárně bezpečnost a plynulost provozu, existence objízdných tras - včetně autobusů atd.

V současné chvíli jednáme o dočasném zakrytí dotčeného místa v ul. Pražská způsobem - recyklát - aby místo bylo "používatelné" do doby zahájení veškerých prací v termínu kolem 15.07.2017.

Předem Vám děkujeme za trpělivost a pochopení. Koordinace tolika akcí a dozor nad velkým množstvím staveb je opravdu náročný a někdy je nesnadné informovat občany zcela a přesně o všem, co právě probíhá.

S pozdravem,

Bc. Jan JAKUB
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Litoměřice


Informace


Kam se obrátit

e-mail: uzavirky@litomerice.cz

mobilnRozhlas

Facebook Twitter

Harmonogram oprav komunikací

 1. Nerudova (od Sokolovské po Nezvalova), Nezvalova (od Nerudova po Havlíčkova) - od 4.3. do 31.8.
  - výměna vodovodu a kanalizace včetně přípojek. Celkovým garantem stavební akce je Severočeská vodárenská společnost a.s.
 2. Elišky Krásnohorské (od Dobrovského po Liškova) - 9.3. do 8.4.
 3. Werichova - od 23.3. do 15.5.
 4. Sadová (od Jabloňová fot. hřiště po Višňová) - od 27.4. do 10.6.
 5. Bojská (od Škroupova po Pokratická) - od 25.5. do 8.7.
 6. Šafaříkova - od 15.6. do 7.8.
 7. Dvořákova - od 31.8. do 9.10.
 8. Smetanova (od Nerudova po Kozinova) - od 14.9. do 30.10.
 9. Neumannova - od 12.10. do 27.11.
NAHORU